izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

IEPIRKUMU VADLĪNIJAS

Sadaļā „Skaidrojumi un ieteikumi” ir sniegti jaunākie skaidrojumi par Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām.

Iepirkumu līgumcenu robežvērtības:

atbilstoši Publisko iepirkumu likumam:

 

01.01.2010.- 
31.12.2011.

01.01.2012.-
31.12.2013.

01.01.2014.-
21.01.2016.

22.01.2016.-
31.12.2017.

01.01.2018.
piegādes un pakalpojumi 87 888 lati 92 053 lati 134 000 euro 135 000 euro 144 000 euro
būvdarbi 3 406 520 lati 3 540 500 latu 5 186 000 euro 5 225 000 euro 5 548 000 euro

atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam:

 

01.01.2010.-
31.12.2011.

01.01.2012.-
31.12.2013.

01.01.2014.-
21.01.2016.

22.01.2016.-
31.12.2017.
01.01.2018.
piegādes un pakalpojumi 272 100 lats 283 240 latu 414 000 euro 418 000 euro 443 000 euro
būvdarbi 3 406 520 latu 3 540 500 latu 5 186 000 euro 5 225 000 euro 5 548 000 euro

atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam:

  līdz 31.12.2011.

01.01.2012.-
31.12.2013.

01.01.2014.-
21.01.2016.

22.01.2016.-
31.12.2017.
01.01.2018.
piegādes un pakalpojumi 272 100 latu 283 240 latu 414 000 euro 418 000 euro 443 000 euro
būvdarbi 3 406 520 latu 3 540 500 lati 5 186 000 euro 5 225 000 euro 5 548 000 euro

Iepirkumu līgumcenu pārskatīšana tiek veikta reizi divos gados, ievērojot Pasaules tirdzniecības organizācijas nolīgumā par valsts iepirkumu, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 2004/24/EK un 2004/25/EK, kā arī Publisko iepirkumu likuma 12.pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15.pantā noteikto.

Iepirkumu līgumcenu robežvērtības noteiktas:

UZ AUGŠU