Sadaļā „Sūdzību statistika” ir pieejama ceturkšņu un gada statistika par Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīšanai pieņemtajiem iesniegumiem par iepirkuma procedūras pārkāpumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu. Datos ir redzams iesniegumu skaits kopā, dalījums pa nozarēm, iesnieguma izskatīšanas komisijas sēdēs pieņemto lēmumu veidi un tas, vai iesniegums ir par nolikumu vai vērtēšanu, kā arī atsauktie iesniegumi un iesniegumi, kuros izbeigta lietvedība.

Pieejama arī statistika par konkrētajā gadā izpildītajiem depozīta maksājumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu, ko administrējis Iepirkumu uzraudzības birojs par sūdzību iesniegumu izskatīšanu, norādot skaitu un summu pēc depozīta maksājuma veida un virzības. Informācija, kādā gadījumā iesnieguma iesniedzējam nepieciešams maksāt depozītu, pieejama sadaļā Depozīta maksājums".

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020. gada 3. ceturksni.

Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 11.11.2020. Atjaunots: 01.12.2020.