Sadaļā „Statistika” ir pieejama ceturkšņu un gada statistika par Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīšanai pieņemto iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem skaitu kopā, dalījumu pa nozarēm, iesnieguma izskatīšanas komisijas sēdēs pieņemto lēmumu veidiem un to, vai iesniegums ir par nolikumu vai vērtēšanu, kā arī par atsauktajiem iesniegumiem un iesniegumiem, kuros izbeigta lietvedība. Pieejama arī statistika par konkrētajā gadā izpildītajiem depozīta maksājumiem, ko administrējis Iepirkumu uzraudzības birojs par sūdzību iesniegumu izskatīšanu, norādot skaitu un summu pēc depozīta maksājuma veida un virzības. Informācija, kādā gadījumā iesnieguma iesniedzējam nepieciešams maksāt depozītu, pieejama šeit.

Datnes

Likums

Nosaukums

Periods

 

XLSX

Metadati

PIL, SPSIL, ADJIL, PPPL Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem 2019. gads

XLSX

Metadati

PIL, SPSIL, PPPL Izpildīto depozīta maksājumu statistika 2019. gads

XLSX

PIL, SPSIL, ADJIL, PPPL Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem 2019. gada 1.ceturksnis

XLSX

PIL, SPSIL, ADJIL, PPPL Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem  2019. gada 2.ceturksnis

XLSX

PIL, SPSIL, ADJIL, PPPL Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem

2019. gada 3.ceturksnis

XLSX

Metadati

PIL, SPSIL, ADJIL, PPPL Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem

2019. gada 4.ceturksnis

XLSX

Metadati

PIL, SPSIL, ADJIL, PPPL Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem 2020. gada 1. ceturksnis