izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Ģenerālvienošanās būvniecības nozarē

Šī ģenerālvienošanās ir būvniecības nozares virzīta iniciatīva, kas tās noslēgšanas gadījumā iegūs obligātu raksturu un attieksies uz visiem nozarē strādājošiem (būvniecības nozares darba koplīgums saskaņā ar Darba likuma 18. panta otro daļu). Līdz ar to darba devējam būs pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par koplīgumā noteikto atalgojuma līmeni.

Attiecīgie nosacījumi būs jāņem vērā arī publiskajos iepirkumos, vērtējot piedāvātās cenas pamatotību.

Ģenerālvienošanās būs spēkā no 2019.gada 3.novembra un tā nosaka:

  • minimālo bruto algu mēnesī 780 eiro;
  • minimālo stundas tarifa likmi 4,67 eiro;
  • obligātu 5% piemaksu, ja nodarbinātais ir ieguvis profesijai atbilstošu izglītību;
  • piemaksu par virsstundu darbu ne mazāku kā 50% no noteiktās algas;
  • minimālo mēneša algu studējošiem praktikantiem pirmos 6 mēnešus 546 eiro; 
  • summētā darba laika pārskata periodu 6 mēneši un iespēju darba koplīgumā to noteikt līdz 12 mēnešiem.

 

Līdz 2020. gada 2.aprīlim uzņēmumiem ir iespēja piemērot pārejas periodu, nosakot minimālo mēneša algu 650 eiro un minimālo stundas tarifa likmi 3,89 eiro. Šo pārejas noteikumu piemērošanas gadījumā summētā darba laika periods ir 3 mēneši.

Sīkāka informācija par ģenerālvienošanos:

Ziņa Būvniecības nozares ģenerālvienošanās par minimālo algu

Par Ģenerālvienošanos

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Ģenerālvienošanās Pušu komiteja

 

 

UZ AUGŠU