izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Administratīvo sodu departamenta juriskonsulta/-es amata vietu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz:

Administratīvo sodu departamenta juriskonsulta/-es amata vietu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku) - amats klasificēts 26.1. saimē, IV līmenī, 11. mēnešalgu grupā.

Administratīvo sodu departamenta darbība ir saistīta ar personu saukšanu pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

 • sagatavot lēmumu projektus administratīvo pārkāpumu lietās pārsūdzības stadijā;
 • organizēt dokumentu apriti un nodrošināt saraksti saistībā ar iesniegtajiem iesniegumiem un pieņemtajiem lēmumiem;
 • pārstāvēt Biroju tiesā gadījumos, kad lēmumi tiek pārsūdzēti;
 • sagatavot dokumentus tiesvedības procesā.

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • precizitāte, spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • teicama latviešu valodas prasme;
 • analītiska domāšana, spēja plānot un organizēt, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība;
 • pieredze darbā valsts vai pašvaldību institūcijās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās pēdējo 5 gadu laikā;
 • izpratne par administratīvo pārkāpumu lietu lietvedību un publisko iepirkumu tiesisko regulējumu;
 • profesionālā pieredze, izskatot administratīvo pārkāpumu lietas, pieredze tiesvedības procesos un darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • iegūt zināšanas un profesionālo pilnveidi publisko iepirkumu jomā;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi;
 • atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu;
 • stabilu atalgojumu, bruto darba algu no 900 euro līdz 1100 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Piesakoties konkursā, Tev jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa sludinājumā pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • Curriculum Vitae (CV),
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 • dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs,
 • pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2019. gada 5. septembrim uz adresi: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv vai pa faksu: 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Iepirkumu uzraudzības birojs, kontaktinformācija: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010.

UZ AUGŠU