izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

BEREC birojs seminārs piegādātājiem par Eiropas Savienības institūciju rīkotajiem iepirkumiem

BEREC birojs (ES aģentūra, kas sniedz administratīvu un profesionālu atbalstu Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei)  2019.gada 18.septembrī organizē semināru piegādātājiem par Eiropas Savienības institūciju rīkotajiem iepirkumiem*, lai informētu par šo iepirkumu procesu un iespējām piedalīties tajos.

Seminārs norisināsies Rīgā, reģistrācija semināram paredzēta līdz 2019.gada 6.septembrim.

 

Detalizētāka informācija par semināru

Semināra video

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018.gada 18.jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.1296/2013, (ES) Nr.1301/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES) Nr.1304/2013, (ES) Nr.1309/2013, (ES) Nr.1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr.283/2014 un Lēmumu Nr.541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr.966/2012

 

 

UZ AUGŠU