izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē publicēts

IUB tīmekļvietnes sadaļa Kredītiestāžu un apdrošinātāju asociāciju ieteikumi ir papildināta ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas izstrādātajiem materiāliem par apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumiem, ko pasūtītāji var ņemt vērā iepirkumu veikšanā, kā arī ieteikumiem apdrošinātāju sniegto galvojumu izmantošanai iepirkumos. Ieteikumos ir apkopoti aktuālākie problēmjautājumi un ieteikumi problēmu novēršanai.

Saite uz sadaļu Kredītiestāžu un apdrošinātāju asociāciju ieteikumi

 

 

- IUB tīmekļvietnes sadaļā Skaidrojumi un ieteikumi publicētas Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai “Atklāta konkursa nolikums “Soli pa solim”", skaidrojuma mērķis ir sniegt metodisku palīdzību publiskā iepirkuma veicējiem, lai sagatavotu atklāta konkursa nolikumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- Tāpat publicēts jauns skaidrojums "Konkursa procedūra ar sarunām vai sarunu procedūra (pēc atklāta vai slēgta konkursa)", kurā sniegti norādījumi, kādos gadījumos piemērojama katra no minētajām procedūrām.

Saite uz tīmekļvietnes sadaļu Skaidrojumi un ieteikumi

 

 

UZ AUGŠU