izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē publicētie skaidrojumi

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā IEPIRKUMU VADLĪNIJAS apakšsadaļā SKAIDROJUMI UN IETEIKUMI publicēti atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai atjaunoti skaidrojumi:

 

1) Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību (25.04.2019.), precizēts ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā attiecībā uz apsardzes iepirkumiem (stājās spēkā 2019.gada 13.aprīlī), kā arī grozījumus, kas stājās spēkā 2019.gada 18.aprīlī.

Papildu informācija par apsardzes iepirkumiem no 13.03.2019.

 

2) Skaidrojums par pircēja profilu (23.04.2019) precizēts, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2019.gada 18.aprīlī, t.i., par iepirkuma līguma (vai vispārīgās vienošanās) un tā grozījumu publicēšanu pircēja profilā.

 

3) Skaidrojums par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 61.pants) (18.04.2019.) precizēts, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2019.gada 18.aprīlī.

 

Citas aktualitātes:

Atjaunotas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (stājas spēkā 2019.gada 7.maijā). Lūdzam skatīt arī skaidrojums Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vadlīnijās

UZ AUGŠU