izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*

Aktualizēts: 14.02.2020. Metadati

  Pārskata periods Dati 2018. gada attiecīgā perioda dati Īpatsvars (%) 
Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN)  Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN)  Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Pavisam kopā 2019 138 590,329,018 163 429,516,619 -15.3 37.4
t.sk.               
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 138 590,329,018 163 429,516,619 -15.3 37.4
t.sk.               
Būvdarbi 2019 19 108,061,425 42 181,512,725 -54.8 -40.5
Piegāde 2019 77 420,292,787 79 118,772,384 -2.5 253.9
Pakalpojumi 2019 42 61,974,806 42 129,231,510 0.0 -52.0
               
Saistībā ar norādi par ES fondiem 2019 28 94,082,554 56 184,503,641 -50.0 -49.0
t.sk.               
Būvdarbi 2019 16 86,493,486 38 165,422,625 -57.9 -47.7
Piegāde 2019 8 7,569,568 13 15,922,105 -38.5 -52.5
Pakalpojumi 2019 4 19,500 5 2,887,978 -20.0 -99.3
Kopējais īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 20.3 15.9 34.4 43.0    
               
Piemērojot vides aizsardzības prasības 2019 16 65,306,810 17 106,894,278 -5.9 -38.9
t.sk.               
Būvdarbi 2019 4 43,870,001 3 90,002,879 33.3 -51.3
Piegāde 2019 10 15,705,839 12 16,055,399 -16.7 -2.2
Pakalpojumi 2019 2 5,730,970 2 836,000 0.0 585.5
Kopējais īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 11.6 11.1 10.4 24.9    
               
Norāde par centralizētu iepirkumu 2019 0 0 1 235,000 -100.0 -100.0
t.sk.               
Būvdarbi 2019 0 0 0 0 0.0 0.0
Piegāde 2019 0 0 0 0 0.0 0.0
Pakalpojumi 2019 0 0 1 235,000 -100.0 -100.0
Kopējais īpatsvars centralizētiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 0.0 0.0 0.6 0.1    

 

Rezultātu paziņojumu skaitu veido - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - sabiedriskie pakalpojumi, Paziņojums par metu konkursa rezultātiem - sabiedriskie pakalpojumi un Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (sabiedriskie pakalpojumi)

* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

SPSIL Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu* Gads 30.01.2019.

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2019.

SPSIL Iepirkumi, kuru rezultātu publikācijās norādīta beznodokļu vai zemo nodokļu zonu valstiskā piederība* Metadati Gads 10.01.2020.
SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2019.gadā* Metadati Gads 30.01.2020.
SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu* Metadati Gads 05.04.2019.
SPSIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana. Metadati Gads 30.01.2020.

 

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma publikāciju līgumcenu dinamika pēc iepirkumu veida

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma publikāciju rādītāju dinamika pēc uzvarētāju valstiskās piederības

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma publikāciju rādītāju dinamika pēc procedūru veida

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noslēgto līgumu skaita dinamika pēc piemērotā CPV koda

 

UZ AUGŠU