izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*

Aktualizēts: 30.01.2020. Metadati

 

 

  Pār-skata pe-riods Dati 2018. gada attiecīgā perioda dati Īpatsvars (%) 
Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN)  Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN)  Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 
Publisko iepirkumu likums
Pavisam kopā 2019 11,094 2,983,439,086 11,665 2,501,036,997 -4.9 19.3
virs un zem ES līgumcenu sliekšņa 2019 5,001 2,679,409,983 4,712 2,148,645,835 6.1 24.7
t.sk.               
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 2,059 2,128,951,727 1,670 1,507,339,214 23.3 41.2
t.sk.               
Būvdarbi 2019 79 659,115,589 80 449,055,903 -1.3 46.8
Piegāde 2019 1416 761,389,420 1,048 524,089,978 35.1 45.3
Pakalpojumi 2019 564 708,446,718 542 534,193,333 4.1 32.6
zem  ES līgumcenu sliekšņa** 2019 2,942 550,458,256 3,042 641,306,621 -3.3 -14.2
t.sk.               
Būvdarbi 2019 996 449,441,789 1,123 539,504,831 -11.3 -16.7
Piegāde 2019 1109 56,712,649 1,075 58,710,099 3.2 -3.4
Pakalpojumi 2019 837 44,303,818 844 43,091,691 -0.8 2.8
virs/zem līgumcenu sliekšņa
Saistībā ar norādi par ES fondiem 2019 1468 533,405,150 1,569 779,923,350 -6.4 -31.6
t.sk.               
Būvdarbi 2019 480 386,077,000 661 528,542,346 -27.4 -27.0
Piegāde 2019 682 96,028,710 522 151,078,726 30.7 -36.4
Pakalpojumi 2019 306 51,299,440 386 100,302,278 -20.7 -48.9
Kopējais īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 29.4 19.9 33.3 36.3    
Piemērojot vides aizsardzības prasības 2019 837 442,389,342 690 455,952,171 21.3 -3.0
t.sk.               
Būvdarbi 2019 225 267,439,251 174 229,928,102 29.3 16.3
Piegāde 2019 470 115,697,805 392 83,724,097 19.9 38.2
Pakalpojumi 2019 142 59,252,286 124 142,299,972 14.5 -58.4
Kopējais īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 16.7 16.5 14.6 21.2    
Norāde par centralizētu iepirkumu 2019 683 294,061,040 644 293,546,940 6.1 0.2
t.sk.               
Būvdarbi 2019 120 56,688,102 116 67,649,778 0.0 0.0
Piegāde 2019 383 147,174,913 367 186,505,374 0.0 0.0
Pakalpojumi 2019 180 90,198,025 161 39,391,788 11.8 129.0
Kopējais īpatsvars centralizētiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 13.7 11.0 13.7 13.7    
 
9. panta kārtībā 2019 5,578 174,176,118 6,389 209974465 -12.7 -17.0
t.sk.               
Būvdarbi 2019 1,222 73,910,462 1,459 98,073,245 -16.2 -24.6
Piegāde 2019 2,185 50,039,750 2,475 56,622,760 -11.7 -11.6
Pakalpojumi 2019 2,171 50,225,906 2,455 55,278,460 11.6 -9.1
9. panta kārtībā
Saistībā ar norādi par ES fondiem 2019 622 18,118,980 862 27,923,545 -27.8 -35.1
t.sk.               
Būvdarbi 2019 122 8,783,192 197 15,586,123 -38.1 -43.6
Piegāde 2019 206 3,727,466 242 4,763,627 -14.9 -21.8
Pakalpojumi 2019 294 5,608,322 423 7,573,795 -30.5 -26.0
Kopējais īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 11.2 10.4 13.5 13.3    
Piemērojot vides aizsardzības prasības 2019 323 10,337,755 303 9,756,257 6.6 6.0
t.sk.               
Būvdarbi 2019 80 5,106,839 57 4,127,073 40.4 23.7
Piegāde 2019 148 2,966,768 168 3,904,112 -11.9 -24.0
Pakalpojumi 2019 95 2,264,148 78 1,725,072 21.8 31.2
Kopējais īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 5.8 5.9 4.7 4.6    
Norāde par centralizētu iepirkumu 2019 337 10,214,185 362 10,987,374 -6.9 -7.0
t.sk.               
Būvdarbi 2019 91 4,994,431 111 5,759,583 0.0 0.0
Piegāde 2019 126 2,582,850 140 3,115,481 0.0 0.0
Pakalpojumi 2019 120 2,636,904 111 2,112,310 8.1 24.8
Kopējais īpatsvars centralizētiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 6.0 5.9 2,648.7 80423169.7    
 
2. pielikuma pakalpojumi 2019 515 129,852,985 564 142,416,697 -8.7 -8.8
t.sk.               
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 65 94,947,626 86 92,532,751 -24.4 2.6
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2019 450 34,905,359 478 49,883,946 -5.9 -30.0
2. pielikuma pakalpojumi
Saistībā ar norādi par ES fondiem 2019 235 14,024,333 279 24,436,342 -15.8 -42.6
Kopējais īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 45.6 10.8 49.5 17.2    
Piemērojot vides aizsardzības prasības 2019 126 59,636,235 136 74,444,311 -7.4 -19.9
Kopējais īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 24.5 45.9 24.1 52.3    
Norāde par centralizētu iepirkumu 2019 60 40,387,447 90 61,117,834 -33.3 -33.9
Kopējais īpatsvars centralizētiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 11.7 31.1 16.0 42.9    
 
Kopējā līgumsumma attiecībā uz sociālo atbildību 2019 2 110,258 0 0 0 0
Inovatīvo risinājumu iepirkumu kopējā līgumsumma 2019 0 0 0 0 0 0

 

Rezultātu paziņojumu skaitu veido - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Paziņojums par metu konkursa rezultātiem, Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu.

* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to

** iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

PIL Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu* (atjaunots 16.05.2019.) Gads 30.01.2019.

PIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas* (atjaunots 16.05.2019.)

Gads

30.01.2019.

PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida* (atjaunots 16.05.2019.)

Gads

30.01.2019.

PIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu* Metadati Gads 05.04.2019.
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2019.gadā* Metadati Gads 30.01.2020.
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 10.01.2020.
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām* Metadati Gads 05.04.2019.
PIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana. Metadati Gads 30.01.2020.
UZ AUGŠU