izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

EK atbalsts inovācijas publiskā iepirkuma sagatavošanā

Inovācijas publiskais iepirkums sniedz iespēju valsts iestādēm esošo izaicinājumu pārvarēšanā, sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes sekmēšanā, kā arī sniedz iespēju pielāgoties tehnoloģiskajam progresam, piedāvājot inovatīvus pakalpojumus.

Lai sabiedriskā sektora centienus pielāgoties straujajam ekonomikas transformācijas un digitalizācijas procesam pārvērstu konkrētā rīcībā, Eiropas Komisija valsts un pašvaldību iestādēm Eiropā bez maksas piedāvā atbalstu inovācijas publiskā iepirkuma sagatavošanā caur iniciatīvu The European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP, http://eafip.eu).

EAFIP ir Eiropas Komisijas finansēta iniciatīva, lai sniegtu palīdzību inovāciju iepirkumu uzsākšanai un labas prakses veicināšanai.

EAFIP iniciatīvas ietvaros laika periodā no 2019.-2020.gadam pieejama šāda palīdzība: 

  1. bezmaksas tehniskais un juridiskais atbalsts IKT risinājumos balstīta inovācijas publiskā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā un paša iepirkuma īstenošanā. Šis atbalsta veids ietver vietējo, reģionālo un nacionālo juristu,, kas runā pasūtītāja nacionālajā valodā, konsultatīvu palīdzību pirms-komercializācijas iepirkumos un inovācijas publiskajos iepirkumos (http://eafip.eu/assistance/lawyer_network/). 
  2. pieeja informācijai par labās prakses piemēriem. Politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem un to juridiskajiem dienestiem paredzētie moduļi sniedz pakāpeniskas norādes ar piemēriem par to, kā izstrādāt inovācijas iepirkuma politiku un kā sagatavot un īstenot inovāciju iepirkumu (http://eafip.eu/toolkit/).

 

Lai pieteiktos Eiropas Komisijas atbalstam, aicinam apmeklēt EAFIP ttīmekļvietni.

 

 

UZ AUGŠU