izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publikāciju statistika par 2017. gadu - mēnešu/ceturkņšu dati

 

Publisko iepirkumu likums

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

PIL Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas* Ceturksnis 16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017. (precizēts 26.10.2017.)

16.10.2017.

15.01.2018

PIL Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu* Gads 30.01.2017.

PIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2017

PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida* Ceturksnis 16.01.2017.
18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018

PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2017

PIL Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem Ceturksnis 16.01.2017
18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums pēc iepirkuma veida attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL

Publikāciju skaita un līgumcenu dinamika pa mēnešiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018
PIL

Centralizēto iepirkumu skaits un kopējā līgumcena to pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018

PIL

PIL 8.2.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018

PIL

PIL 8.2.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018

PIL

PIL 8.2.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL

 

TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā

 

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikātori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos  Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

15.01.2018
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu 2017. gadā* Gads 27.04.2018.
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2016.gadā*  Gads 30.01.2017
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2017.gadā* Gads 27.04.2018
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām* Gads 27.04.2017

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

 

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018

SPSIL Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu* Gads 30.01.2017.

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2017

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2017

 

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018

 

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums pēc iepirkuma veida attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018

 

SPSIL

Publikāciju skaita un līgumcenu dinamika pa mēnešiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.
  15.01.2018

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.
  15.01.2018

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.
  15.01.2018
SPSIL Iepirkumi, kuru rezultātu publikācijās norādīta beznodokļu vai zemo nodokļu zonu valstiskā piederība* Metadati Gads 09.01.2017.
SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2017.gadā* Gads 27.04.2018
SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu 2017. gadā* Gads 27.04.2018.

 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

 

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu*
Gads 30.01.2017

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2017

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2017

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

16.10.2017.

  15.01.2018
ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2017.gadā* Gads 27.04.2018

ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 08.01.2018

 

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299 un Nr. 104

 

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

MK Nr.299 un Nr.104

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

13.10.2017.

  15.01.2018

MK Nr.299 un Nr.104

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu*
Gads 30.01.2017

MK Nr.299 un Nr.104

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2017

MK Nr.299 un Nr.104

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

13.10.2017.

  15.01.2018

MK Nr.299 un Nr.104

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017.

18.04.2017.

17.07.2017.

13.10.2017.

  15.01.2018

 

Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem*

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

MK Nr.673 un Nr.353 Pārskatu kopsavilkums par pārtikas produktu piegādes līgumiem to līgumsummām, piegādātājiem un pasūtītājiem Ceturksnis 20.01.2017.
25.04.2017.
  21.07.2017.
20.10.2017.
MK Nr.673 un Nr.353 Pārtikas produktu iepirkumu skaita un līgumcenu salīdzinājums ar 9. panta veiktiem iepirkumiem un to salīdzinājums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošā perioda datiem Ceturksnis 20.01.2017.
25.04.2017.
  21.07.2017.
20.10.2017.
MK Nr.673 un Nr.353 Pārtikas produktu piegādes līgumu skaita dinamika pēc CPV kodu klasifikatora un pasūtītāju skaits Ceturksnis 20.01.2017.
25.04.2017.
  21.07.2017.
20.10.2017.
Mk Nr. 673 un Nr.353 Pārtikas produktu piegādes līgumcenu dinamika pēc CPV kodu klasifikatora un to vidējā līgumu vērtība Ceturksnis 20.01.2017.
25.04.2017.
  21.07.2017.
20.10.2017.
MK Nr.673 un Nr.353 Pārskatu kopsavilkums par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem 2016.gadā Gads 30.01.2017

 
 
 
UZ AUGŠU