izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Metadati

   Iepirkumu uzraudzības birojs kā statistikas iestāde atbilstoši Eiropas statistikas prakses kodeksa 15. principam nodrošina statistikas pieejamību un skaidrību, pievienojot statistikas datiem metadatus, kuri palīdz izprast jautājumus par publicētajiem rādītājiem, publicēto datu vākšanu un rādītāju aprēķināšanu.

Statistikas tēma

Likums

Virsraksts

Pēdējais papildinājums

Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā 16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikatori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem 16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos  16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi 16.07.2019.

​ES direktīvu prasībām apkopotā statistika

ADJIL Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 30.07.2019
EK Direktīvu prasībām apkopotā statistika SPSIL Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji 23.10.2017.
ES direktīvu prasībām apkopotā statistika PIL

Publisko iepirkumu rādītāji        (valsts sektors) (pašvaldību sektors)

07.12.2017.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL; SPSIL; ADJIL; PPP Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību 08.01.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL; SPSIL; ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2018.gadā 05.04.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PPPL Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas 15.01.2019.

Aktuālie publikāciju rādītāji

PPPL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publiskās un privātās partnerības likumu 16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji MK Nr. 104 Pasūtītāju finansēto projektu statistika 16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu 16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publisko iepirkumu likumu 15.01.2019.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji ADJIL Kopsavilkums par iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā valsts sektorā 31.07.2018.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji PIL

Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem

(gads) (ceturksnis)

22.01.2019.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji SPSIL Kopsavilkums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem 31.10.2018.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām 05.04.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL; SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu 05.04.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL

Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji Vadlīnijas

Paziņojumu publikāciju rādītāji saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publisko iepirkumu likumu 16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 27.05.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 27.05.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 27.05.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZ AUGŠU