izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Notika seminārs - zaļais publiskais iepirkums kā iespēja samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas

Notika seminārs - zaļais publiskais iepirkums kā iespēja samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas

Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF) ar semināru 19.oktobrī noslēdza programmas Intelligent Energy Europe finansētu projektu PRIMES, kura aktivitāšu ieviešana ilga trīs gadus. Projekta PRIMES mērķis bija palīdzēt pašvaldībām, kā arī valsts iestādēm un uzņēmumiem veikt zaļos publiskos iepirkumus, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Pirmajā semināra daļā runāja politikas veidotāji, citas ar iepirkumu veikšanu un uzraudzību saistītās organizācijas un projekta PRIMES ieviesēji

Zaļais iepirkums pašvaldībās energoefektivitātei - PRIMES, Zane Bilzēna, Jana Simanovska, Latvijas Vides investīciju fonds
Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums, Māris Klismets Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Koordinācijas departamenta direktors
Zaļie EIS iepirkumi šodien un nākotnē, Oļegs Fiļipovičs Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors, Elita Kļaviņa Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktora vietniece
Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā, Agnese Irmeja Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore
Energoefektivitātes direktīvas prasības attiecībā uz publisko iepirkumu, Ieva Kārkliņa, Ekonomikas ministrija, Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments, Energoefektivitātes nodaļa

 

Otrajā semināra daļā uzstājās pašvaldības, kuras projekta PRIMES ietvaros veica zaļos iepirkumus un seminārā dalījās ar pieredzes stāstiem par grūtībām un ieguvumiem.

VIDEO: "Zaļais iepirkums Latvijas pašvaldībās" - par pašvaldību priekšsēdētāju un iepirkumu speciālistu pieredzi ieviešot zaļo iepirkumu. Kādēļ viņuprāt, tas ir svarīgi un nozīmīgi.

Liepājas pilsētas dome, Eva Ciekurze
Carnikavas novada dome, Vilis Zinkevičs
Valkas novada dome, Ilona Freimane, Daina Lankovska
Tukuma novada dome, Jānis Lukševics (dalījās pieredzē bez prezentācijas)
Grobiņas novada dome, Linda Leja

UZ AUGŠU