izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Pakalpojuma nosaukums:

Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Saite uz pakalpojumu www.latvija.lv portālā:

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p31/ProcesaApraksts

Īss apraksts:

Ar publisko iepirkumu paziņojumu publikācijām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē tiek nodrošināta informācija par iepirkuma uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, izmaiņām līgumos. Finansējuma saņēmēji (uzņēmumi, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti), pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā, kurus Iepirkumu uzraudzības birojs bez maksas publicē savā tīmekļvietnē un, ja nepieciešams, nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Maksājumi

Nav

Pakalpojuma turētājs un sniedzējs

Iepirkumu uzraudzības birojs

Uzziņas par pakalpojumu

Par reģistrēšanos un paziņojumu aizpildīšanu – Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departaments

Kontaktinformācija: atbalsts@iub.gov.lv vai pa tālruņiem 67326710, 67509727 (darba laiks darbdienās 9:00 – 16:00, pirmssvētku darbdienās līdz 14:00)

 

Par finansējuma saņēmēju tiesību aktu piemērošanas skaidrošanu – Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļa (http://fm.gov.lv/lv/kontakti/kontakti/), Lauku atbalsta dienests (http://lad.gov.lv/lv/ vai 67095000) vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (http://liaa.gov.lv/lv/klientu-apakalposana vai 67039499)

Dokumenti un veidlapas

Tikai elektroniski Publikāciju vadības sistēmā (pvs.iub.gov.lv).

Procesa apraksts:

1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Jāaizpilda iestādes vai finansējuma saņēmēja reģistrācijas forma darbam Publikāciju vadības sistēmā (pvs.iub.gov.lv). Iestādes reģistrācijas forma pēc aizpildīšanas sistēmā ir jāsaglabā un, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta Iepirkumu uzraudzības birojam vai jāizdrukā un parakstīta jānosūta pa pastu. Finansējuma saņēmēju reģistrācija notiek tikai elektroniski, apstiprinot finansējuma saņēmēja konta izveidi. Lietotāji sagatavo iepirkumu publikācijas, pirms tam autentificējoties sistēmā ar lietotājvārdu un paroli. 

Kanālu informācija

E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē (Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēma)

E-pasts (pasts@iub.gov.lv)

Pasts (Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010)

Cits (e-adrese)

2.solis / Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma saņemšana elektroniski Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” (https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/).

 

Kanālu informācija

E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē (Iepirkumu uzraudzības birojs)

 

Darba laiki

Tīmekļvietne un Publikāciju vadības sistēma pieejama darbdienās un brīvdienās 00:00 – 24:00, Iepirkumu uzraudzības biroja darba laiks darbdienās 8:30 – 17:00, pirmssvētku darbdienās līdz 15:00

Cita informācija

Tiesiskais regulējums

 

Publisko iepirkumu likums

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr. 103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr. 182 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

Publiskās un privātās partnerības likums

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumi Nr. 244 “Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.927 “Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Nav.

Vadības funkciju klasifikācija (COFOG)

01.120 Finanšu un fiskālā darbība

Klienti

Finansējuma saņēmēji (uzņēmumi, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti), pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji

Teritoriālais pārklājums

Latvijas Republika

Termiņš (darba dienās): 3

Daļa paziņojumu tiek publicēti 10-15 min laikā pēc apstiprināšanas (piem., finansējuma saņēmēju paziņojumi un paziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu)

Saistītie pakalpojumi

Informācija par publiskajiem iepirkumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Pakalpojuma tēma

Publiskie iepirkumi

Atslēgvārdi

iepirkumi, paziņojumi, publikācijas, IUB, koncesija, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, finansējuma saņēmējs, aizsardzības un drošības joma, publiskā un privātā partnerība, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, Iepirkumu uzraudzības birojs, PVS, Publikāciju vadības sistēma

Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07/02/2020

 

UZ AUGŠU