izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

22.05.2020. tiks uzsākta ikgadējā Publikāciju vadības sistēmas lietotāju aktualizācija

  

   Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – IUB), kā Publikāciju vadības sistēmas (turpmāk – PVS), turētājam ir pienākums atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likuma 10. panta otrajai daļai reizi gadā veikt PVS reģistrēto lietotāju saraksta aktualizāciju. Šogad aktualizācija norisināsies no 22. maija  līdz 11. jūnijam un attieksies arī uz finansējuma saņēmēju un to pārstāvju reģistrētajiem lietotājiem. Atgādinām, ka iestādes aktualizāciju var veikt tikai iestādes administrators, tāpēc gadījumā, ja administrators ir mainījies, aicinām veikt administratora informācijas maiņu, nosūtot iesnieguma parauga pieprasījumu uz atbalsts@iub.gov.lv. Finansējuma saņēmēju un to pārstāvju aktualizāciju var veikt finansējuma saņēmējs, savukārt finansējuma saņēmēja pārstāvis var aktualizēt tikai informāciju par sevi. Iestādēm, finansējuma saņēmējiem un to pārstāvjiem, kuri nebūs aktualizējušies noteiktajā laika periodā, tiks liegta pieeja PVS.

   Papildus informējam, ka pēc PVS lietotāju aktualizācijas visiem reģistrētajiem PVS lietotājiem tiks nodrošināta iespēja pieslēgties PVS, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv sniegtos autentifikācijas pakalpojumus (ar elektronisko identifikācijas (eID) karti, e-parakstu vai internetbanku).

Pamācību par iestādes lietotāju aktualizācijas veikšanu aicinām skatīt šeit.

Pamācību par finansējuma saņēmēju un to pārstāvju aktualizācijas veikšanu aicinām skatīt šeit.

UZ AUGŠU