izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Ar grozījumiem papildināts Publisko iepirkumu likuma 5.pantā minēto izņēmumu loks

Saeima 2020. gada 30. aprīlī pieņēma grozījumus Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums) 5. pantā (stājās spēkā 2020. gada 1. maijā), papildinot to ar 19. punktu, tādējādi nosakot, ka pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par iepirkuma līgumiem Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām un ja tas tiek slēgts par būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, kuru administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum".  

Proti, izpildoties visiem šajā punktā noteiktajiem kritērijiem: 1) līgumcena ir mazāka par 139 000 euro piegādēm un pakalpojumiem vai 5 350 000 euro būvdarbiem; 2) līgums tiek slēgts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros; 3) programmu administrē akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum”, namu apsaimniekotājs, pat ja tam piemīt pasūtītāja statuss, ir tiesīgs nepiemērot Likumā noteiktās iepirkuma procedūras piegādātāja izvēlei un līguma slēgšanai. Vienlaikus Birojs vērš uzmanību, ka ir kumulatīvi jāizpildās visiem punktā uzskaitītajiem kritērijiem.

UZ AUGŠU