izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Par iespējām attiecībā uz iepirkumu veikšanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ietvaros

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.14. punktā nosauktie subjekti ir tiesīgi nepiemērot Publisko iepirkumu likumu iegādēm (precēm un pakalpojumiem), kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un attiecīgo pasākumu organizēšanai, kā arī attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

Ministrijām veikt uzskaiti par minēto iegāžu apmaksai nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem un pieprasīt tos no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Vienlaikus informējam, ka pārējie pasūtītāji iepirkuma līguma noslēgšanai, lai novērstu ārkārtas situāciju, atkarībā no paredzamās līgumcenas var piemērot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 8. panta septītās daļas 3. punktā minēto sarunu procedūru, Likuma 9. panta 21. daļas 1. punkta nosacījumus vai Likuma 32. panta trešo daļu, ja nepieciešams iegādāties minētā likuma 2. pielikumā iekļautos pakalpojumus.

Minētās normas piemērojamas gadījumos, kad pasūtītājam objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām vai iepirkumu.

Ar plašāku informāciju aicinām iepazīties - skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai.

Papildus informējam, ka Eiropas Komisija saistībā ar publisko iepirkumu noteikumu piemērošanu sakarā ar Covid-19 ir atgādinājusi par Eiropas Komisijas 2015.gada paziņojumu "Par publiskā iepirkuma noteikumiem saistībā ar pašreizējo patvēruma krīzi", norādot, ka šajā paziņojumā skaidrotie principi attiecas arī uz pašreizējo situāciju, un aicinot izmantot šo paziņojumu.

Par iepirkuma līguma grozījumiem, ja līgumu nav iespējams izpildīt ārkārtējās situācijas dēļ

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir noteikti pasākumi, kas var kavēt iepirkuma līgumu izpildi noteiktajā termiņā, piemēram, darbaspēka vai materiālu / izejvielu nepieejamības, kā arī citu ar minētajiem apstākļiem saistītu iemeslu dēļ.

Birojs paskaidro, ka izsludinātā ārkārtējā situācija ir pamats pasūtītājiem veikt grozījumus iepirkuma līgumā saistībā ar neparedzētiem apstākļiem, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu. Papildus pasūtītājam ir tiesības izmantot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā paredzēto iespēju par līgumcenas izmaiņām līdz 10% (precēm un pakalpojumiem) vai līdz 15 % (būvdarbiem) apmērā no sākotnējās līgumcenas. Minētais attiecināms arī uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju noslēgtiem līgumiem.

Vienlaikus Birojs aicina rūpīgi izvērtēt un pamatot katru ar ārkārtējo situāciju pamatotu līguma grozījumu veikšanas nepieciešamību, lai nepieļautu nepamatotu grozījumu veikšanu, kā rezultātā mainītos  ekonomiskais līdzsvars par labu uzvarējušajam pretendentam vai palielinātos līgumcena, nepamatoti sadārdzinot līgumu.

Birojs aicina, slēdzot jaunus iepirkuma līgumus, nodrošināt iespējami detalizētu grozījumu klauzulu iekļaušanu, tai skaitā iespējamo rīcību ārkārtējās situācijas apstākļos.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta darbiniekiem, zvanot uz sekojošiem tālruņiem: 67509725, 67326694, 66047599, 66931496.

 

UZ AUGŠU