izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Informējam, ka Birojs no šī gada 13. marta līdz šī gada 9.jūnijam daļēji pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē!

Saistībā ar pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai Birojs ir izvērtējis iespēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu attālināti un iespēju samazināt klātienes apmeklējumu un apmeklētāju skaitu.

Attiecībā uz apstrīdēšanas iesniegumu (sūdzību) izskatīšanu:

1) sēdes tiks organizētas un izziņotas likumā paredzētajā kārtībā, bet  notiks bez lietas dalībnieku klātbūtnes;

2) lietas dalībnieki savu viedokli var izteikt rakstveidā elektroniski (sūtot uz e-pastu: pasts@ iub.gov.lv) ne vēlāk kā vienu dienu pirms paziņotā sēdes datuma;

3) lēmumu pieņemšanas un paziņošanas kārtība netiek mainīta.

 

Attiecībā uz iesniegumu pieņemšanu klātienē:

Dokumenti klātienē netiek pieņemti, lūdzam iesniegt dokumentus elektroniski (skenētus) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv, oficiālo elektronisko adresi (e-adresi - sūtījumiem tikai no savas oficiālās e-adreses), vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Eksporta ielā 6, Rīga, LV-1010.

 

Attiecībā uz klātienes konsultāciju sniegšanu:

No šī gada 13. marta līdz šī gada 9. jūnijam Birojs nesniegs klātienes konsultācijas.

Aicinām izmantot telefonkonsultācijas, zvanot uz kādu no konsultāciju tālruņiem - https://www.iub.gov.lv/lv/node/35 vai sūtot savus jautājumus uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv.

 

Attiecībā uz administratīvā pārkāpuma protokola noformēšanu un lietas izskatīšanu:

Ņemot vērā likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 5.pantu:

1) administratīvā pārkāpuma protokolu var noformēt bez personas klātbūtnes, attiecīgi, lūdzam nopietni izvērtēt nepieciešamību ierasties birojā;

2) iepriekš vienojoties, protokola noformēšanu iespējams organizēt videokonferences režīmā;

3) iepazīšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem tiek nodrošināta attālināti pēc attiecīga personas parakstīta pieteikuma nosūtīšanas iestādei, uz personas norādīto e-pasta adresi 3 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosūtot skenētas lietas materiālu kopijas;

4) administratīvā pārkāpuma lietā nepieciešamā informācija vai paskaidrojumi ir iesniedzami rakstveidā;

5) administratīvā pārkāpuma lieta tiks izskatīta un lēmums lietā pieņemts rakstveida procesā, pamatojoties uz lietā esošajiem dokumentiem.

 

UZ AUGŠU