izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Informējam, ka Birojs no šī gada 13. marta līdz šī gada 14. aprīlim daļēji pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē!

Saistībā ar pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai Birojs ir izvērtējis iespēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu attālināti un iespēju samazināt klātienes apmeklējumu un apmeklētāju skaitu.

✅Attiecībā uz apstrīdēšanas iesniegumu (sūdzību) izskatīšanu:

1) sēdes tiks organizētas un izziņotas likumā paredzētajā kārtībā, bet likums neparedz lietas dalībnieku obligātu ierašanos uz sēdi;

2) Birojs aicina lietas dalībniekus izvērtēt nepieciešamību sniegt savu viedokli klātienē un izmantot iespēju savlaicīgi izteikt savu viedokli elektroniski (sūtot uz e-pastu: pasts@ iub.gov.lv);

3) ierodoties uz iesnieguma izskatīšanas sēdi klātienē, lūdzam pilnvarot tikai vienu pārstāvi.

✅Attiecībā uz iesniegumu pieņemšanu klātienē:

Lūdzam iesniegt dokumentus elektroniski (skenētus) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv, oficiālo elektronisko adresi (e-adresi - sūtījumiem tikai no savas oficiālās e-adreses), vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Eksporta ielā 6, Rīga, LV-1010.

✅Attiecībā uz klātienes konsultāciju sniegšanu:

No šī gada 13. marta līdz šī gada 14. aprīlim Birojs nesniegs klātienes konsultācijas.

Aicinām izmantot telefonkonsultācijas, zvanot uz kādu no konsultāciju tālruņiem - https://www.iub.gov.lv/lv/node/35 vai sūtot savus jautājumus uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv.

✅Attiecībā uz administratīvo pārkāpumu lietvedību:

Ņemot vērā, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss pieļauj iespēju noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu un izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu bez personas klātbūtnes, lūdzam izvērtēt iespēju minētajos procesos piedalīties neklātienē:

1) lūdzam lietā nepieciešamo informāciju vai paskaidrojumus iesniegt rakstveidā;

2) lūdzam telefoniski sazināties ar attiecīgo vecāko inspektoru, ja ir nepieciešams īsi izskaidrot administratīvā pārkāpuma protokolā ietverto informāciju vai radušos jautājumus, kurus ir plānots noskaidrot lietas izskatīšanas laikā;

3) lūdzam sazināties ar attiecīgo vecāko inspektoru, ja nepieciešams iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem, lai vienotos par iespēju lietas materiālus skenētā veidā nosūtīt elektroniski.

 

UZ AUGŠU