izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Statistikas gada pārskatu iesniegšana par 2019. gadu

 

1-PIL:

Pasūtītājiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu līdz 2020.gada 1.aprīlim ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats par 2019.gadā veiktajiem iepirkumiem.

2-SPSIL:

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu līdz 2020.gada 2.martam ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats (2-SPSIL) par 2019.gadā veiktajiem iepirkumiem.

3-ADJIL, 4-ADJIL/SPSIL:

Pasūtītājiem jāsagatavo pārskati par veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā (3-ADJIL) un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem – par veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā (4-ADJIL/SPSIL), saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Iepirkumu gada pārskati par 2019. gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem vai vispārīgām vienošanām ir jāiesniedz līdz 2020.gada 2.martam.

5-PPPL:

Publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem pārskats par 2019. gadā noslēgtajiem koncesijas līgumiem jāiesniedz līdz 2020.gada 1.aprīlim.

Sīkāka informācija par pārskatu iesniegšanu un reģistrēšanos PVS ir pieejama IUB tīmekļa vietnes sadaļā “Iesniegt statistiku”.

Publikāciju vadības sistēmā visām veidlapām (sadaļā “Statistikas pārskatu iesniegšana”) ir pieejamas aizpildīšanas vadlīnijas.

Vietnē ir pieejama informācija arī par tām iestādēm un uzņēmumiem, kuri pārskatus jau ir iesnieguši “Statistikas pārskatu iesniegušo iestāžu, uzņēmumu saraksts”. Informācija tiek atjaunota reizi nedēļā.

 

Pārskats obligāti jāiesniedz arī iestādēm un uzņēmumiem, kuri pārskata periodā ir likvidējušies, kā arī gadījumā, ja iestāde ir pārņēmusi kādas citas iestādes saistības, tad tā iesniedz pārskatu par reorganizēto iestādi.

Statistikas gada pārskatu iesniegšana par 2019.gadu

UZ AUGŠU