izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Pieņemts Eiropas Komisijas lēmums, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus industriālās drošības jomā attiecībā uz klasificētiem iepirkuma līgumiem

2019.gada 22.decembrī stājas spēkā Eiropas Komisija 2019.gada 17.decembra lēmums Nr.2019/1963, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus industriālās drošības jomā attiecībā uz klasificētiem iepirkuma līgumiem.

Lēmums jāņem vērā pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru līgumi saistīti ar ierobežotu, klasificētu vai slepenu informāciju. Kā norādīts šajā lēmumā, paziņojumos par līgumu jānorāda līguma izpildes nosacījumi, kas saistīti ar šīs informācijas aizsardzību, kā arī jāiekļauj noteikti nosacījumi līgumos.

Piemērs norādēm ir šī lēmuma pielikumā. Ja iepirkums tiek veikts saskaņā ar  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Paziņojuma par līgumu aizsardzības un drošības jomā III.1.4) punktā norādāma informācija par konkrētiem noteikumiem, kuri reglamentē līguma izpildi, īpaši attiecībā uz līguma izpildes drošību un informācijas aizsardzību. Paziņojuma III.1.5) punktā norādāma informācija par atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) un speciālu atļauju pieejai valsts noslēpumam (fiziskai personai).

 

Komisijas lēmums (ES, Euratom) 2019/1963 (2019. gada 17. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus industriālās drošības jomā attiecībā uz klasificētiem iepirkuma līgumiem.

 

 

UZ AUGŠU