izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Izsludināšanas paziņojumu iesniegšana publicēšanai saistībā ar jaunajiem līgumcenu sliekšņiem

 

No 2020. gada 1. janvāra publiskajos iepirkumos piemērojami jauni zemāki Eiropas Savienības noteiktie līgumcenu sliekšņi. Lai nodrošinātu izsludināšanas paziņojumu publicēšanu Biroja tīmekļvietnē līdz 2019. gada 31. decembrim (ieskaitot), ievērojot to, ka Birojs paziņojumus pārbauda un publicē triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, Birojs aicina izsludināšanas paziņojumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu (paziņojumus par līgumu, paziņojumus par metu konkursu, paziņojumus par koncesiju, iepriekšējus informatīvus paziņojumus par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem) sagatavot un iesniegt publicēšanai:

  • līdz 19. decembrim (ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka) vai
  • līdz 20. decembrim (ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām).

Savukārt izsludināšanas paziņojumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu (paziņojumus par līgumu) Birojs aicina publicēt:

  • līdz 30. decembrim (ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka) vai
  • līdz 31. decembrim (ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām).

Informējam, ka Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumu un Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumu izsludināšanas paziņojumu (paziņojumi par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojumi par līgumu, paziņojumi par plānoto līgumu) publicēšanas kārtībā izmaiņu nav.

UZ AUGŠU