Aizvērt izvēlni

izvēlne

Kas meklēts:
Atcelt visus filtrusAtcelt visus filtrus
  Sūdzības   SIA Belss
Rezultātu filtrs
26
atrasti
Publikācijas datums un
identifikācijas numurs
Publikācijas veids
Iepirkuma priekšmets, uzvarētāji, summa
Pasūtītājs
Datums
Sūdzība
Attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas izveide uz esošajiem ugunsnovērošanas torņiem
Sūdzības iesniedzējs: SIA Belss
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas izveide uz esošajiem ugunsnovērošanas torņiem
Sūdzības iesniedzējs: SIA BELSS
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 18/04/2019
Izskatīšanas termiņš:
02/04/2019
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Mērsraga novada pašvaldības vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA BELSS
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
21/09/2015
plkst:
14:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
05/06/2015
Sūdzība
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas gala iekārtu (radiostaciju) akumulatoru bateriju iegāde uz četriem gadiem
Sūdzības iesniedzējs: SIA Belss Solutions
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
01/07/2015
plkst:
14:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
17/12/2014
Sūdzība
Ni-MH akumulatoru BB-390B/U (vai ekvivalents) piegāde
Sūdzības iesniedzējs: SIA BELSS
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
12/01/2015
plkst:
14:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
06/10/2014
Sūdzība
Ni-MH akumulatoru BB-390B/U (vai ekvivalents) piegāde
Sūdzības iesniedzējs: SIA BELSS
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
29/10/2014
plkst:
14:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
21/03/2013
Sūdzība
Radiostacijas LowBand piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Belss”
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Sūdzība
Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” skolas ēkas rekonstrukcijas, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcijas Liepājā, Ventspils ielā 51, dienesta viesnīcas rekonstrukcijas Liepājā, Ventspils ielā 51A, mācību un praktisko apmācību korpusu rekonstrukcijas Liepājā, Vānes ielā 4 un dienesta viesnīcas rekonstrukcijas Liepājā, Vānes ielā 4A tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Belss”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Izbeigt iesnieguma lietvedību
Izskatīšanas termiņš:
28/01/2013
Sūdzība
Ēkas fasādes un logu renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, un renovācijas darbu būvuzraudzība ERAF projekta "(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide" ietvaros
Sūdzības iesniedzējs: SIA “Belss”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
04/10/2012
04/09/2012
Sūdzība
Tehniskā projekta izstrāde valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu ierīkošanai Valsts robežsardzes vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA “Belss”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
28/09/2012
29/08/2012
Sūdzība
Tehniskā projekta izstrādāšana objektam "Slēgtās BMX halles jaunbūve, Ganību ielā 156, Ganību ielā 158, Ventspilī
Sūdzības iesniedzējs: SIA “Belss”
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
20/06/2012
Sūdzība
Tehniskā projekta izstrāde valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu ierīkošanai Valsts robežsardzes vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA „BELSS”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
20/07/2012
02/05/2012
Sūdzība
Tehniskā projekta izstrāde valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu ierīkošanai Valsts robežsardzes vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA „BELSS”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
30/05/2012
09/12/2011
Sūdzība
Jelgavas pilsētas slimnīcas A un B korpusa no 2.stāva līdz 6.stāvam rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Belss”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
09/01/2012
24/11/2010
Sūdzība
Trauksmes sirēnu, trauksmes sirēnu centrālās vadības pults un mobilā trauksmes sirēnu komandcentra ar akustiskās sirēnas iekārtu tehniskā apkope un remonts uz pieciem gadiem
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Belss”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
21/12/2010
14/09/2010
Sūdzība
Trauksmes sirēnu, trauksmes sirēnu centrālās vadības pults un mobilā trauksmes sirēnu komandcentra ar akustiskās sirēnas iekārtu tehniskā apkope un remonts uz pieciem gadiem
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Belss”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
28/09/2010
22/06/2010
Sūdzība
Projektēšanas un būvniecības darbi Rīgas Celtniecības koledža
Sūdzības iesniedzējs: SIA „BELSS”
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
19/06/2010
Sūdzība
Trauksmes sirēnu, trauksmes sirēnu centrālās vadības pults un mobilā trauksmes sirēnu komandcentra ar akustiskās sirēnas iekārtu tehniskā apkope un remonts uz pieciem gadiem
Sūdzības iesniedzējs: SIA „BELSS” (40002327609)
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
19/07/2010
03/06/2009
Sūdzība
?Ūdenssaimniecības infrastruktūrā ieguldīto investīciju izvērtējums 88 aglomerācijās ar CE>2000?
Sūdzības iesniedzējs: SIA "BELSS"
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
30/06/2009
06/03/2009
Sūdzība
Krāslavas kultūras nama renovācijas tehniskā projekta izstrāde
Sūdzības iesniedzējs: SIA "BELSS"
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
06/04/2009
25/02/2009
Sūdzība
?Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā ?Sašķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas punkts (ekostacija) JS MC teritorijā Atmodas bulvārī 9, Liepājā?? saskaņā ar projektēšanas uzdevumu
Sūdzības iesniedzējs: SIA "Belss"
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
26/03/2009
Sūdzība
Rīgas domes Vides departamenta meliorācijas sistēmu projektēšana Dārziņu novadgrāvju sistēmas tīrīšanai
Sūdzības iesniedzējs: SIA "Belss"
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
19/12/2008
Sūdzība
Radiostaciju akumulatoru bateriju iegāde Iekšlietu ministrijas Sakaru centra vajadzībām uz čtriem gadiem.
Sūdzības iesniedzējs: SIA "Belss"
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo pasūtītājs jau noslēdzis līgumu
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
07/06/2007
Sūdzība
Vienotā programmdokumenta 1.3.3.aktivitātes Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslu tīklus, realizācijai izstrādātās Nacionālās programmas, Augstas kvalitātes platjoslu tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, projekta "Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos" ieviešanai 2007.gada 9.martā noslēgtā līguma Nr.2007/26 "Platjoslas sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidū. Platjoslas pieslēguma punktu projektēšana un izbūve" tehniskās uzraudzības atbalsta pasākumu veikšana.
Sūdzības iesniedzējs: SIA "Belss" (40003237609)
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
04/07/2007
20/12/2005
Sūdzība
Konkurss “Trauksmes sirēnu komplektu iegādi, uzstādīšanu un pārbaudi” (id.Nr. IeM MR 2005/22)
Sūdzības iesniedzējs: SIA "Belss"
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
13/01/2006
Rezultātu filtrs
UZ AUGŠU