Aizvērt izvēlni

izvēlne

Kas meklēts:
Atcelt visus filtrusAtcelt visus filtrus
  Sūdzības   90009113532
Rezultātu filtrs
50
atrasti
Publikācijas datums un
identifikācijas numurs
Publikācijas veids
Iepirkuma priekšmets, uzvarētāji, summa
Pasūtītājs
Datums
25/07/2019
Sūdzība
“Pirmskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” Ventspils ielā 17b, Sabile, Talsu novads projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”
Sūdzības iesniedzējs: SIA MONUM
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
16/08/2019
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
09/01/2018
Sūdzība
„Talsu novada muzeja ekspozīcijas par Baltu cilšu vēsturi - arheoloģiju mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija”
Sūdzības iesniedzējs: SIA Royal design generation
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
20/02/2017
Sūdzība
„Ēkas daļas pārbūve Talsu pilsētas galvenās bibliotēkas vajadzībām”
Sūdzības iesniedzējs: SIA TecPro Construction
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Uzaicinājums uz IIK sēdi
06/12/2016
Sūdzība
Ēkas daļas pārbūve Talsu pilsētas galvenās bibliotēkas vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA TecPro Construction
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
06/09/2016
„Par kokskaidu granulu piegādi Talsu novada pašvaldības vajadzībām”
Sūdzības iesniedzējs: SIA Baltic Wood Group
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Izskatīšanas termiņš:
04/10/2016
plkst:
14:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
09/06/2016
Sūdzība
Ēkas daļas pārbūve Talsu pilsētas galvenās bibliotēkas vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA Uzars celtniecība
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
29/04/2016
Sūdzība
Pārtikas preču piegāde Pastendes pirmsskolas izglītības iestādei „ ĶIPARS” un Pastendes pamatskolai
Sūdzības iesniedzējs: SIA Miesnieks
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Izbeigt iesnieguma lietvedību
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
02/09/2015
Sūdzība
Meta izstrāde (tirgus halle, ražošanas ēka, teritorijas labiekārtošana)
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
30/09/2015
plkst:
14:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
20/05/2015
Sūdzība
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Sūdzības iesniedzējs: SIA ArkiLED
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
17/06/2015
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
07/04/2015
Sūdzība
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Sūdzības iesniedzējs: SIA Jungrex
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
05/05/2015
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
05/12/2014
Sūdzība
“ TALSU PILSĒTAS IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA VASARAS UN ZIEMAS SEZONĀS 2015. – 2017.GADOS”
Sūdzības iesniedzējs: SIA Vides pakalpojumu grupa
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
05/01/2015
plkst:
15:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
04/03/2014
Sūdzība
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Virbu pamatskolas ēkā
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Izbeigt iesnieguma lietvedību
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
29/11/2013
Sūdzība
Par Talsu novada pašvaldības un pagasta pārvalžu vieglā autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem 2014. un 2015.gadā
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Uzdot veikt grozījumus iepirkumu procedūras dokumentācijā
Izskatīšanas termiņš:
12/12/2013
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
15/11/2013
Sūdzība
Par Talsu novada pašvaldības un pagasta pārvalžu vieglā autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem 2014. un 2015.gadā
Sūdzības iesniedzējs: SIA RUMI U
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Uzdot veikt grozījumus iepirkumu procedūras dokumentācijā
Izskatīšanas termiņš:
12/12/2013
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
20/09/2013
Sūdzība
Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija III kārta Akmeņu iela 8, Talsi, Talsu novads
Sūdzības iesniedzējs: SIA RBSSKALS Būvsabiedrība
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
09/10/2013
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
12/08/2013
Sūdzība
Valdemārpils pilsētas tranzīta ielas rekonstrukcija
Sūdzības iesniedzējs: SIA Skonto Būve
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
10/09/2013
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
02/01/2013
Sūdzība
Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Tukuma novados
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Vides pakalpojumu grupa”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
08/02/2013
Sūdzība
"JAUNATNES SPORTA UN ATPŪTAS CENTRA BŪVNIECĪBA BALGALES PAGASTĀ"
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Pretpils”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
18/12/2012
07/12/2012
Sūdzība
"STENDES SPORTA UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA BŪVNIECĪBA"
Sūdzības iesniedzējs: SIA “Dzintars AB”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
02/01/2013
Sūdzība
"JAUNATNES SPORTA UN ATPŪTAS CENTRA BŪVNIECĪBA BALGALES PAGASTĀ"
Sūdzības iesniedzējs: SIA “AB BUILD”
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
06/12/2012
Sūdzība
"STENDES SPORTA UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA BŪVNIECĪBA"
Sūdzības iesniedzējs: SIA “AB BUILD”
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
29/10/2012
Sūdzība
Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Tukuma novados
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Vides pakalpojumu grupa”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
16/11/2012
Sūdzība
Jaunatnes sporta un atpūtas centra būvniecība Balgales pagastā
Sūdzības iesniedzējs: SIA “Pretpils”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
06/11/2012
Sūdzība
"Jaunatnes sporta un atpūtas centra būvniecība Balgales pagastā"
Sūdzības iesniedzējs: SIA „AB BUILD”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
06/11/2012
10/08/2012
Sūdzība
Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Tukuma novados
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Jumis”
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Rezultātu filtrs
UZ AUGŠU