Aizvērt izvēlni

izvēlne

Kas meklēts:
Atcelt visus filtrusAtcelt visus filtrus
  Sūdzības   40003338357
Rezultātu filtrs
34
atrasti
Publikācijas datums un
identifikācijas numurs
Publikācijas veids
Iepirkuma priekšmets, uzvarētāji, summa
Pasūtītājs
Datums
Sūdzība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Papes kanāls, ŪSIK kods 338:01, pik.pik. 00/00 – 10/14 atjaunošana Rucavas pagastā, Rucavas novadā
Sūdzības iesniedzējs: SIA Bauskas meliorācija
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta, ŪSIK kods 423492:01, pik. 00/00-234/06 atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalnu pagastā Riebiņu novadā
Sūdzības iesniedzējs: Pilnsabiedrība Meliorācija priority
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 18/03/2019
Izskatīšanas termiņš:
07/03/2019
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
14/09/2018
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Lubānas ezera Ziemeļu dambja, pik.29/00-78/80 Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
Sūdzības iesniedzējs: SIA Geo Consultants
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 15/10/2018
Izskatīšanas termiņš:
09/10/2018
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, ŪSIK kods 3428:01 atjaunošana, pik. 00/00-53/00 Nīcas un Otaņķu pagastā, Nīcas novadā
Sūdzības iesniedzējs: SIA Ostas celtnieks
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 14/09/2018
Izskatīšanas termiņš:
07/09/2018
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas – Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 pārbūve Ādažu novadā
Sūdzības iesniedzējs: SIA Ostas celtnieks
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Sūdzība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas – Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 pārbūve Ādažu novadā
Sūdzības iesniedzējs: AS BAO
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Izbeigt iesnieguma lietvedību
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Valsts nozīmes ūdensnotekas Vīksniņa, ŪSIK kods 384282:01, pik.00/00-216/20 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 31/01/2018
Izskatīšanas termiņš:
22/01/2018
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Valsts nozīmes ūdensnotekas Svēpaine, ŪSIK kods 38268:01, pik.19/40-276/40 atjaunošana Tērvetes, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā un Ukru pagastā, Auces novadā
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 31/01/2018
Izskatīšanas termiņš:
22/01/2018
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Valsts nozīmes ūdensnotekas Svēpaine, ŪSIK kods 38268:01, pik.19/40-276/40 atjaunošana Tērvetes, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā un Ukru pagastā, Auces novadā
Sūdzības iesniedzējs: SIA Tiltu Būve
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 14/12/2017
Izskatīšanas termiņš:
06/12/2017
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Valsts nozīmes ūdensnotekas Gardene, ŪSIK kods 382254:01, pik.00/00-184/00 atjaunošana Dobeles, Annenieku, Auru, Naudītes pagastā, Dobeles novadā
Sūdzības iesniedzējs: PS Rītupes MELIO
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 03/11/2017
Izskatīšanas termiņš:
30/10/2017
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Būvdarbi “Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00 – 24/67) atjaunošana” ietvaros
Sūdzības iesniedzējs: Pilnsabiedrība LNK Industries Group
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 22/06/2017
Izskatīšanas termiņš:
16/06/2017
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
Sūdzības iesniedzējs: SIA Riga Rent
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Izbeigt iesnieguma lietvedību
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Sūdzība
Būvdarbi “Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00 – 24/67) atjaunošana” ietvaros
Sūdzības iesniedzējs: SIA TILTS
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ŪSIK kods 3826:01, pik.589/70-693/50, pārbūve Ukru pagastā, Auces novadā
Sūdzības iesniedzējs: Pilnsabiedrība Meliorācija priority
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Lēmuma publicēšanas datums: 09/03/2017
Izskatīšanas termiņš:
03/03/2017
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Valsts nozīmes ūdensnotekas Govainis, ŪSIK kods 38244:01, pik.08/80-188/80, pārbūve Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, Penkules pagastā, Dobeles novadā, Bēnes pagastā Auces novadā
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Izskatīšanas termiņš:
14/02/2017
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Valsts nozīmes ūdensnotekas Paurupe, ŪSIK kods 33822:01, pik. 30/00 – 125/89, atjaunošana Rucavas pagastā Rucavas novadā
Sūdzības iesniedzējs: Pilnsabiedrība Meliorācija priority
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Izskatīšanas termiņš:
27/01/2017
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ŪSIK kods 3826:01, pik.589/70-693/50, pārbūve Ukru pagastā, Auces novadā
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Uzaicinājums uz IIK sēdi
„Būvdarbi Rīgas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem projektu „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Izskatīšanas termiņš:
24/08/2016
plkst:
10:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Zemdegu strauts, ŪSIK kods 385222:01, pik.00/00-175/30, atjaunošana Jelgavas novadā
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Jāņupe, ŪSIK kods 38442:01, pik.00/00-192/50, atjaunošana Iecavas un Olaines novadā
Sūdzības iesniedzējs: SIA Zemgales meliorācija
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Izbeigt iesnieguma lietvedību
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
„Būvdarbi Rīgas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem projektu „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros”
Sūdzības iesniedzējs: SIA Energoremonts Rīga
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Lēmuma teksts:
Izskatīšanas termiņš:
07/06/2016
plkst:
14:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Zvidzienas poldera dambja pik.00/00-165/50 un caurtekas regulatora pik.171/20 renovācija Madonas novada Ošupes pagastā
Sūdzības iesniedzējs: SIA Tilts
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Atļaut slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
25/05/2015
plkst:
14:00
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Garoza (ŪSIK kods 38572) rekonstrukcija pik. 13/80-277/60 Ozolnieku novada Sidrabenes pagastā un Bauskas novada Mežotnes pagastā
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Zemgales meliorācija”
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Sūdzība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Garoza (ŪSIK kods 38572) rekonstrukcija pik. 13/80-277/60 Ozolnieku novada Sidrabenes pagastā un Bauskas novada Mežotnes pagastā
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
04/01/2013
Sūdzība
Reiņu poldera sūkņu stacijas un aizsargdambja D – 1 renovācija Nīcas novada Nīcas pagasts
Sūdzības iesniedzējs: SIA „Zemgales meliorācija”
Statuss: Lēmums ir pieņemts
Lēmums: Aizliegt slēgt līgumu
Izskatīšanas termiņš:
03/04/2012
Rezultātu filtrs
UZ AUGŠU