Aizvērt izvēlni

izvēlne

Kas meklēts:
Atcelt visus filtrusAtcelt visus filtrus
  Rezultātu paziņojumi   Jānis Veinbergs
Rezultātu filtrs
13
atrasti
Publikācijas datums un
identifikācijas numurs
Publikācijas veids
Iepirkuma priekšmets, uzvarētāji, summa
Pasūtītājs
Datums
01/04/2019
Piegādātājs (-ji): BIRUTA AIZBALTE, SOLVEIGA AKMENTIŅA, LĪGA ANDERSONE, LĪGA ANDRONOVA, INA ANDRUŠKIVA, DACE ANDŽĀNE, LIENE ANDŽĀNE, DAINA ANDŽĀNE, ALLA ANKMANE, VITA ANSPOKA, INESE ANSTRANGA, IEVA APĪNE, BENITA APKALNE, BAIBA ASARE, INTA AUGUSTĀNE, SANDRA AUKŠMUKSTE, ALITA AUZĀNE, SILVIJA AVIŠĀNE, IVETA ĀBOLIŅA, JEĻENA AZAREVIČA, INESE ĀBELE, SARMĪTE ĀBELNIECE, INESE ĀBOLA, SIGNE ĀBOLA, LIESMA ĀBOLIŅA, GUNA ĀBOLIŅA, JUSTĪNE ĀBOLTIŅA, INGŪNA ĀDMĪDIŅA, IVETA BALODE, MAIJA BALODE, INGA BALTACE, AISMA BALTIŅA, SANITA BALTIŅA, JEVGEŅIJA BAĻTENE, INDRA BARKĀNE, AGRITA BARTUŠĒVICA, INĀRA BATŅA, INESE BARTUŠEVICA, INA BAUMANE, INESE BAUMANE, MAIRA BAUMANE, ĒRIKA BAUNE, ALLA BAUTRE, VIJA BEBRIŠA, RUTA BEILE-KRISTOFFERSENE, LUDMILA BELOGRUDOVA, SIMONA BEĻAJEVSKOVA, EMERITA BEĻAUNIECE, INESE BERGA, LIĀRA BEĻKEVIČA, SIGNE BERGA, GUNA BERGMANE, MAIJA BERĶE, VINETA BERTRANDE, INĀRA BĒRZIŅA, INGA BĒRZIŅA, DZINTRA BĒRZIŅA, SARMĪTE BĒRZKALNE, NATAĻJA BIJAKA, LARISA BIRIČA, Olga Billere, ILVIJA BIRŽMANE, AIJA BITENIECE, DAINA BLŪMA, RENĀTE BOGDANOVA, MARITA BOGOTĀ, ILONA BOHĀNE, DAGMĀRA BOICOVA, MARINA BOLOTINA, SANTA BONDARE, EGILS BRAĶIS, IEVA BREŅĶE, ELEONORA BRĒDE, ANDRA BRICE, PĒTERIS BRICS, DAINA BRIŅĶE, LINDA BROKA, AIRA BROKA, AUSMA BRŪVERE, IRINA BUČINSKA, LAILA BUDREVIČA, SARMĪTE BUHOLCE, IEVA BUKAVA-PLŪME, DZIDRA BUKLEVIČA, VIKTORIIA BULAVKINA, INGA BULE, INESE BUNDERE, DAINA BURCEVA, AIJA BURKEVICA, SANDRA BURVE, DZINTRA BUŠA, INGUNA BUTA, VALDA CAKULE, RITA CAUNĪTE, LĪGA CĀNE, INGRĪDA CELITĀNE, ANITA CELMIŅA, AINA CIBULE, VALENTĪNA CIGANOVIČA, OLGA CIRUKA, ALISA CVETKOVA, SILVA ČAKLE, DIĀNA ČAKŠE, ILGA ČEČINA, INDRA ČERJAKA, SARMĪTE ČERŅAJEVA, DACE ČIVŽELE, AGNESE ČĪKA, ILUTA DALBIŅA, ZAIGA DAMBE, RUTA DĀBOLA, DAGNIJA DEIMANTE, ANDA DEKSNE, REGINA DETLAVA, INETA DIŠLERE, EVIJA DIŽŪRA, ŽANNA DMITRIJEVA, SARMĪTE DREIJALTE, Inga Draveniece, INĀRA DREIJERE, LAILA DRONKA, SVETLANA DRUGOVEIKO, INGA DUCENA, ILZE DUKURE, NORMUNDS DZINTARS, INDRA EGLE, INESE EGLE, INDRA EGLĪTE, INGA EGLĪTE, ILGA EGLĪTE, VIJA ELARTE, EDĪTE ENDOLA, SANITA ERMANE, DAGNIJA FELDHŪNE, IRINA FOMINA, KARĪNA FREIBERGA, EVA FREIJA, INGRĪDA FREIMANE, BAIBA GABRANOVA, SIGNITA GABRĀNE, IVETA GACKA, DACE GAIGALE, INGA GAIGALE, INA GAIĶE, ILZE GAĻEVSKA, ILZE GAŅINA, ILZĪTE GARSILA, AIJA GASPAROVIČA, MĀRA GAVARE, KRISTĪNE GEREIŠA, ARNITA GIDRĒVIČA, DIĀNA GLAUDĀNE, LĪVIJA GLAZIRINA, GAĻINA GLAZUNOVA, IVETA GLUŽĢE, INNA GĻEBOVA, SANDRA GODIŅA, OLGA GORŠANTOVA, RASMA GRADOVSKA, INGUNA GRANTA, INESE GREIŽA, GUNTA GRIĶE, INGRĪDA GRIŠĀNE, MĀRĪTE GRĪNE, DACE GRODUMA-VĪRIŅA, ANTRA GRŪBE, AIJA GUDZUKA, RITA GULBE, ILZE GUNDARE, GUNITA GUSTA, DZINTRA HARTMANE, VITA HERMANSONE, INGŪNA HITROVA, RENĀTE HMEĻŅICKA, SANTA IGAUNE, AIJA IGNATE, ELITA INDRIKSONE, IRINA IVANOVA, ALEKSANDRA IVANOVA, BIRUTA IVANOVA, INGA IVANOVA, INGŪNA JABLONSKA, OLGA JAKOVĻEVA, GUNTA JANKOVSKA, ASTRA JANSONE, MĀRA JANSONE, INTA JANULE, DACE JAUNZEME, ANŽELA JAROSLAVCEVA, EVIJA JAUNZEME, TAMARA JEGOROVA, INESE JEĻKINA, JEĻENA JERJOMINA, ANASTASIJA JERMAĻONOKA, GUNTRA JĒGERE, DAIGA JĒKABSONE, GAĻINA JĒRANE, MARGITA JIRGENSONE, LIENE JUHŅEVSKA, ALLA JURIKA, LORETA JUSKAITE, INGA KADILE, VELGA KALĒJA, NORA KALNAČA, ANTRA KALNIŅA, VELGA KALNIŅA, LĪGA KAĻIŠUKA, BIRUTA KAMŠA, INESE KAPARKALĒJA, LAURA KATKEVIČA, GUNTA KAULA, MARITA KAZAKEVIČA, MAIJA KĀRKLIŅA, MAIJA KESENFELDE, NELLIJA KIFA, SILVIJA KIVKO, JOLANTA KLAMERE, ILZE KLĀVA, BOGDANNA KĻIMKOVIČA, TINA KĻOSOVA, LUDMILA KOHA, IRINA KOKINA, LOLITA KOKOREVIČA, ALLA KOMORKOVIČA, IVETA KONDRATJEVA, LEONTĪNE KOPEIKA, ANITA KORFA, VALENTĪNA KORNEJEVA, INTA KORŅĒJEVA, VALENTĪNA KOZULE, AIJA KRANKALE, SANTA KRASOVSKA, ILZE KRASTIŅA, RUTA KRAUKLE, INESE KRAUZE, LIENE KRIEVIŅA, DAINIS KRIĶIS, ELĪNA KRIPA, DAIGA KRIŠĀNE, INITA KRIŠKĀNE, ANITA KROŅKALNE, SANTA KRUTSKIHA, SANTA KRŪMIŅA, ATA KRŪMIŅA, IRĒNA KRŪMIŅA, AIJA KRŪZE, SANDRA KUKJĀNE, GUNITA KUNDRATE, NIKOLAJS KUPRIJENKO, ANNA KURCIŠA, SANDRA KURME, INTA KURVĪTE, MARITA KUŠNIRE, SVETLANA KUZMINA-ŽURAVĻOVA, DACE KŪMA, EVI KŪRIŅA, KĀRLIS KŪRIŅŠ, SANITA ĶEIRE, GUNITA ĶELPA, AMANDA ĶEMPE, ROBERTS ĶIPURS, SANIJA ĶIRSONE, ILVIJA ĶURBE, INESE LAGZDA, INETA LANCMANE, Diāna Laiveniece, DITA LAPIŅA, LĪGA LAPSA, ARMANDA LASMANE, MARUTA LASMANE, ANTRA LATIŠA, VITA LAUCIŅA-VEINERE, LAILA LAUKMANE, LĪGA LAUZINIECE, TATJANA LAVRECKA, RITA LAZDA, MAIRITA LAZDIŅA, LIENE LĀCE, INESE LĀČAUNIECE, BAIBA LĀMA, IVETA LEIŠAVNIECE, ŽANNA LEŠČENKO, VIOLA LEVINA, DIĀNA LIEPA, KARMENA LIEPIŅA, INESE LIEPIŅA, JOGITA LIEPIŅA, DAILA LINDE, LĪGA LISNERE, MĀRĪTE LISOVA, INGRĪDA LITIŅA, KATRĪNA LOBODA, VENERANDA LOJA, VANDA LOVČINOVSKA, LUDMILA LUČIŅINA, INNA LUKANOVA, SANTA LUKAŠEVIČA, AINA LUKAŠUNAS, INĀRA LUNĢE, ILZE LŪSE, JEKATERINA ĻEŽAŅINA, VALENTĪNA ĻISTKOVA, VIKTORIJA ĻITVINOVA, JOLANTA MACENKO, ALINA MAGOMEDOVA, RITA MAKSIMA, JEĻENA MAKSIMCEVA, GUNTA MARIHINA, INĀRA MARTINA, DAIGA MARTINSONE, ILZE MARTUŽENOKA, GAĻINA MATEIKOVIČA, ANITA MATEJA, TATJANA MATROSOVA, SOLVITA MATVEJEVA, ERITA MAURĪTE, INESE MĀRTINSONE, MERITA MEIERE, IRA MEKŠŪNA, LILIJA MELDERE, KAIVA MEĻŅIKA, IVETA MEŠKOVSKA, IEVA MICPAPA, IRINA MIČULE, AIVA MIERKALNE, GAĻINA MIKULĀNE, ALĪNA MIĶE, JEĻENA MILOŠA, MARINA MILOVA, INĀRA MITKUS, KRISTĪNE MODNIKA, INA MOLE, AIGA MOĻŅIKA, VALDA MORE, ŅINA MUHORTOVA, JURIS MŪRNIEKS, SANDRA NAGLE, VIKTORIJA NAĻIVAIKO, INGA NARMONTA, ROTA NĀBELE-ŠNEIDERE, ELĪNA NEILANDE, MAIRITA NEILANDE, SVETLANA NEILANDE, LĪGA NEIMANE, OLGA NITIJEVSKA, SANDRA NORE, BIRUTA ONDZULE, LOLITA ONDZULE, IRISA OTRUPE, AGITA OZOLA, DINA OZOLA, SANDRA OZOLA, INESE OZOLA-ZAĻĀ, AGITA OZOLIŅA, INGUNA PALEJA, ANNA PALTERE, INGUNA PAŠĀNE, INGŪNA PATMALNIECE, DACE PAULIŅA, IVITA PELNĒNA, LARISA PELŠE, ILGA PENKA, PĀVELS PESTOVS, LAIMA PĒRKONE, INGRĪDA PĒTERSONE, MAIGA PICKA, LIGITA PICKAINE, JEĻENA PIKUMA, ĒRIKA PIČUKĀNE, INĀRA PILSKUNGA, PĒTERIS PLAKANS, DINA PLAUDE, SANITA PLĀTERE, INESE PLIENE, ASTRĪDA PODZIŅA, ANŽELIKA POGODINA, GITA POHEVICA, NADEŽDA POLIANOVIČA, ANNA POĻANSKIHA, SERGEJS POĻANSKIS, OLGA PONOMARENKO, INETA POPENKOVA, JEĻENA POPEREDENA, ANITA PORIŅA, VANDA PRANCĀNE, IRĒNA PRIKULE, AIJA PROKOPOVA, SVETLANA PROŠČINKO, AIJA PROTASOVA, SVETLANA PUKA, AGNESE PUĶE, IVETA PUMPURE, IRĒNA PUPČENOKA, LIENE PURGAILE, ĀRIJA PURIŅA, INESE PURMALE, RALDA PUTNIŅA, SANDRA RADIŅA, SVETLANA RADIONOVA, MARIJA RAGINSKA, GUNA RAITA, ĒRIKA RAKOVSKA, JEĻENA RAŅĶE, ZINTA RASNAČA, SIGITA RATHENA, GITA RĀCENĀJA, AUSTRA REIHENOVA, ILUNDA REIHLERE, ANDRA REINHOLDE, GUNTA REĶE, INGA REVELIŅA, ILMĀRS RIKMANIS, INGUNA RIMICĀNE, SANDRA RITUMA, AIVA RITUMA, SARMĪTE RĪDERE, ILZE ROBERTA, SILVA ROMANE, ELEONORA ROMANOVSKA, INTA ROMANOVSKA, KRISTĪNE ROMANOVSKA, DACE ROMANOVSKA, INGA ROŠĀNE, MARITA ROZEFELDE, ANITA ROZENBLATE, SELVA ROZENTĀLE, IVETA ROZIŅA, DZINTRA RUBENE, SANDRA RUBULE, LILITA RUDZĀTE, LAILA RUĶE, VELTA RULLE, DIĀNA RUĻUKA-PAŠA, MARUTA RUSIŅA, BIRUTA RUTKA, KARĪNA RUTMANE, SARMĪTE RUŽA, ELITA RŪTIŅA, SANDRA SAKSONE, LIJA SALDOVERE, KRISTĪNE SALNĀJA, INETA SARGUNE, TATJANA SARMA, GITA SATOVSKA, SANDRA SAULĪTE, LĪGA SAUSIŅA, ALLA SAVICKA, TATJANA SAVICKA, GUNTA SĀLĪJUMA, ANDREJS SĀLZIRNIS, ILZE SEIPULE, LUDMILA SEMJONOVA, ANNA SIDOROVA, ANIKA SIKA, SOLVITA SILA, KINTIJA SILA, VELTA SILIŅA, LIGITA SILOVA, LITA SILOVA, AINA SIMONOVA, DACE SIMSONE, INESE SIŅAVSKA, MARGARITA SIŅEĻŅIKOVA, ELVĪRA SITŅIKA, AIJA SKINČA, RITA SKORODIHINA, ZINTA SKRASTIŅA, GITA SKREBELE, LIGITA SKUNSTIŅA, VINETA SKUTĀNE, IRĒNA SKUTELE, AINA SLESARE, DACE SMĀĢE, INETA SMILGA, GUNITA SMILTĀNE, KRISTĪNE SMIRNOVA, SNEŽANA SMIRNOVA, Anita Sniedze, SARMĪTE SNIĶERE, MODRĪTE SŅEGOVIČA, ŅINA SOKOLOVA, VERA SOLOVJOVA, TATJANA SOROKINA, INA SPĒKMANE, MAIJA SPILBERGA, VENERANDA SPRIŅĢE, AINA SPRIŅĢE, INGRĪDA SPRIŅĢE, DANUTE STAKA, SIMONA STALIDZĀNE, IRĪNA STANKĒVIČA, ANITA STEPANOVA, LĪGA STEPĒNA, IRINA STIKUTA, ILGA STIKUTE, LIGITA STRAUBE, DAIGA STRAUPENIECE, ILONA STRELKOVA, JĀNIS STRĒLIS, TATJANA STRIGAĻOVA, ILONA STRODE, INGA STRODE, JEĻENA STRUMPE, SILGA STUČKA, JANA STUĢE, AINA SUKĀNE, IVETA SVARINSKA, DIĀNA SVIKLĀNE, IRĒNA ŠAICĀNE, VIJA ŠAICĀNE, ELLA ŠAKUROVA, ANITA ŠARKOVSKA, DIANA ŠARONOVA, AIVA ŠARŠŪNE, Dina Šavlovska, SVETLANA ŠČERBAKOVA, OLGA ŠESTOVA, KRISTĪNE ŠEVČENKO, DAIGA ŠĒFERE, RENĀTE ŠĒNBERGA, LĪGA ŠILOVA, VELTA ŠINKARENKO, NATĀLIJA ŠILDE, INESE ŠNEIDERE, ILZE ŠPŪLE, IVETA ŠTAUERE, DAINA ŠTOKMANE, GITA ŠULCE, SANDRA ŠULME, RAITA ŠŪPOLA, ANITA ŠVEŽIKA, JĀNIS ŠVIRKSTS, TATJANA TARANDA, GAĻINA TARAŅINA, INESSA TARASOVA, ZANDA TEIBE, RUTA TERENTJEVA, EDĪTE TETEROVSKA, VINETA TILTIŅA, INĀRA TOMAŠEVIČA, KAIVA TREIJA, IRINA TROFIMOVA, SVETLANA TROFIMOVA, RŪTA TRUŠELE, MAIRA TUKLERE, INA TUŅĶELE, SANDRA TURKOPOLE, BIRUTA TURLAVA, INESE UBAGA, GUNTA UPESDEGLE, SANDRA URTĀNE, SERGEJS USEVIČS, DAIGA VABULE, LĪGA VABULNIECE, IEVA VAIVODE, ELITA VAIVODE, AIJA VALGELINA, ANITA VANAGA, JANĪNA VANAĢELE, DACE VANCĀNE, DAINA VANCĀNE-VIĻUMA, AIJA VASIĻEVSKA, ANNA VASIĻEVSKA, IVETA VASITOVA, AIRA VEINBERGA, INA VELBERGA, ILZE VENTIŅA, ANDA VERNE, JEĻENA VERPAKOVSKA, MARUTA VĒVERE, AIJA VIDĒJA, VĒSMA VIJUPE, SOLVEIGA VILKA, SANDRA VILSONE, GUNTIS VIĻUMSONS, SERGEY VINOGRADOV, TATJANA VINOKUROVA, LEONTĪNA VIZULE, IVETA VĪDUŠA, INĀRA VĪGULE, INĀRA VĪKSNA, JANA VĪKSNA, GUNA VĪLIPA, ILZE VĪTIŅA, VIRGĪNIJA VĪTOLA, INGA VĪTUMA-BRŪVERE, JEĻENA VOLKINŠTEINE, RŪTA VOSA, TAMĀRA VOTČELE, EVA VOVKA, LILITA ZAHARKĒVIČA, SANDRA ZAIKO, MAIJA ZAĶE, ILZE ZALĀNE, ANITA ZAĻAISKALNE, JOLANTA ZARIŅA, ŽANNA ZEIKATE, JĀNIS ZEIMANIS, DACE ZEMĪTE, INGA ZEMĪTE, DACE ZEVALIČA, LILIJA ZĒBERGA, DZINTARS ZICĀNS, INESE ZIEDIŅA, MĀRA ZILAISGAILE, DAIGA ZIRNĪTE, SANTA ZĪBERGA, LIDIJA ZNOTIŅA, INGA ZUDIĻINA, DIĀNA ZURĢE, ĻENA ZVAIGZNE, VELGA ZVIRGZDIŅA, SNEŽANA ŽELTIŠEVA
Līgumcena: 118 000,00 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
15/03/2019
16/04/2018
Piegādātājs (-ji): Inta Augustāne, Alla Bautre, LARISA BIRIČA, MARUTA BERGA, MARINA BOLOTINA, ELEONORA BRĒDE, IRINA BUČINSKA, IEVA BUKAVA-PLŪME, INGA BULE, DAGNIJA DEIMANTE, ŽANNA DMITRIJEVA, INĀRA DREIJERE, ILZE DUKURE, INDRA EGLE, INDRA EGLĪTE, Ruth Firth, BAIBA GABRANOVA, DANA GAILE, KRISTĪNE GEREIŠA, IVETA GLUŽĢE, IRINA GRIŅEVSKA, DACE GRODUMA-VĪRIŅA, DZINTRA HARTMANE, ANŽELA JAROSLAVCEVA, BIRUTA JAUJA, DACE JAUNZEME, TAMARA JEGOROVA, NORA KALNAČA, LAURA KALNIŅA, TINA KĻOSOVA, VALENTĪNA KORNEJEVA, ILZE KRASTIŅA, ELĪNA KRIPA, ILZE KRUGLAUŽA, TATJANA KUNDA, SVETLANA KUZMINA-ŽURAVĻOVA, GUNITA ĶELPA, DITA LAPIŅA, LĪGA LAPSA, VITA LAUCIŅA-VEINERE, MAIRITA LAZDIŅA, LIENE LĀCE, IVETA LEIŠAVNIECE, KATRĪNA LOBODA, GAĻINA MATEIKOVIČA, SOLVITA MATVEJEVA, JEKATERINA MAZURE, ZANDA MEDNE, IRINA MIČULE, MARINA MILOVA, ŅINA MUHORTOVA, SVETLANA NILOVA, OLGA NITIJEVSKA, SVETLANA OŠE, AGITA OZOLIŅA, DACE PAULIŅA, NADEŽDA POLIANOVIČA, ANNA POĻANSKIHA, SVETLANA PUKA, GITA RĀCENĀJA, INGUNA RIMICĀNE, SANDRA RITUMA, ANDRIS RONIS, ALLA SAVICKA, GUNA SAVICKA, TATJANA SAVICKA, ANNA SIDOROVA, SOLVITA SILA, JOLANTA SILICKA, AINA SIMONOVA, MARGARITA SIŅEĻŅIKOVA, IRĒNA SKUTELE, DACE SMĀĢE, SNEŽANA SMIRNOVA, TATJANA SOROKINA, INA SPĒKMANE, MAIJA SPILBERGA, IVETA SVARINSKA, SVETLANA ŠČERBAKOVA, RENĀTE ŠĒNBERGA, TATJANA TARANDA, GAĻINA TARAŅINA, VINETA TILTIŅA, INĀRA TOMAŠEVIČA, IRINA TROFIMOVA, SOLVEIGA VILKA, RŪTA VOSA, MĀRA ZILAISGAILE, SNEŽANA ŽELTIŠEVA, Lāsma Ēķe, Jekaterina Judina, Ļubova Makareviča, DIANA ŠARONOVA, Jānis Zeimanis, Olga Billere, Dina Šavlovska, NATAĻJA BIJAKA, SARMĪTE BUHOLCE, REGINA DETLAVA, EVA FREIJA, VITA GAILE, OLGA GORŠANTOVA, RENĀTE HMEĻŅICKA, IRINA IVANOVA, LIDIJA IZOTOVA, JEĻENA JERJOMINA, GAĻINA JĒRANE, REGĪNA KAMPĀNE, BOGDANNA KĻIMKOVIČA, ALLA KOMORKOVIČA, VALENTĪNA KOZULE, ANNA KURCIŠA, ŽANNA LEŠČENKO, TATJANA LIČMANE, ELĪNA LOTOVINA, LUDMILA LUČIŅINA, VALENTĪNA ĻISTKOVA, JEĻENA MAKSIMCEVA, BIRUTA ONDZULE, INESE PLIENE, ANŽELIKA POGODINA, JEĻENA POPEREDENA, JEĻENA RAŅĶE, MODRĪTE SŅEGOVIČA, IRINA STIKUTA, JEĻENA STRUMPE, ŅINA SVJASTINA, INESSA TARASOVA, RUTA TUMOVA, INA TUŅĶELE, AIJA VIDĒJA, TAMĀRA VOTČELE, Larisa Pelše, Gaļina Glazunova, INA BAUMANE, AIJA KRŪZE, DAIRA SPĀRĪTE, JEKATERINA JUDINA, ILZE SEIPULE, VĒSMA VIJUPE, INITA KRIŠKĀNE, LĪGA SAUSIŅA, ERITA MAURĪTE, LIESMA ĀBOLIŅA, ELVĪRA KADAKOVSKA, LAIMDOTA PELŠE, INESE ŠNEIDERE, INĀRA BATŅA, LĪGA NEIMANE, IRINA IVANE, AIJA SKINČA, ANITA ROZENBLATE, DAIGA MARTINSONE, ILVIJA ĶURBE, SILVA ROMANE, LORETA JUSKAITE, VOLDEMĀRS MUIŽNIEKS, MĀRĪTE GRĪNE, ATA KRŪMIŅA, INESE PURMALE, ANDREJS SĀLZIRNIS, PĒTERIS BRICS, KĀRLIS KŪRIŅŠ, IVETA MEŠKOVSKA, BAIBA DAĢE, SERGEY VINOGRADOV, VIJA BEBRIŠA, RASMA GRADOVSKA, MĀRĪTE LISOVA, IRĪNA ŅIŽIVAJA, LUDMILA BELOGRUDOVA, JĀNIS BUKINS, ANNA JANSONE, SARMĪTE DREIJALTE, JEĻENA VOLKINŠTEINE, ANDRA REINHOLDE, EVI KŪRIŅA, PĀVELS PESTOVS, ILMĀRS RIKMANIS, SARMĪTE DUDE, IRINA MATULE, SANDRA TURKOPOLE, DACE GAIGALE, INESE PICKAINE, ANDA DEKSNE, IRINA HALATINA, INA ANDRUŠKIVA, DACE ANDŽĀNE, LIENE ANDŽĀNE, JEĻENA AZAREVIČA, MAIJA BALODE, AGRITA BARTUŠĒVICA, TATJANA BEĻAKOVA, INĀRA BĒRZIŅA, RENĀTE BOGDANOVA, INESE BOZE, VITA BRAKOVSKA, DAINA BRIŅĶE, ANNA BULE, INESE BUNDERE, RITA CAUNĪTE, LĪGA CĀNE, ILGA ČEČINA, SARMĪTE ČERŅAJEVA, DACE ČIVŽELE, SVETLANA DRUGOVEIKO, DAIGA DZĒRVE, IRINA FOMINA, KARĪNA FREIBERGA, ILZE GAŅINA, INNA GĻEBOVA, INGUNA GRANTA, JEĻENA GOLMEISTERE, MARUTA GRAŽANSKA, ALEKSANDRA IVANOVA, INGŪNA JABLONSKA, GUNTA JANKOVSKA, EVIJA JAUNZEME, DAIGA JĒKABSONE, MARGITA JIRGENSONE, VIZBULĪTE JUBASE, TATJANA KAZAČENOKA, JOLANTA KLAMERE, LUDMILA KOHA, ANITA KORFA, INTA KORŅĒJEVA, DAINIS KRIĶIS, INESE LAGZDA, VIOLA LEVINA, MAIJA LIEPA, INESE LIEPIŅA, KARMENA LIEPIŅA, INGRĪDA LITIŅA, VANDA LOVČINOVSKA, ELZA MAČE, ALINA MAGOMEDOVA, RITA MAKSIMA, IVETA MEŽGAILE, ALĪNA MIĶE, ROTA NĀBELE-ŠNEIDERE, LUDMILA OBUHOVA, INGUNA PALEJA, INGUNA PAŠĀNE, INDRA PAULIŅA, GUNDEGA PAURE, MAIGA PICKA, JEĻENA PIKUMA, ANITA PORIŅA, SVETLANA PROŠČINKO, ĀRIJA PURIŅA, SVETLANA RADIONOVA, MARIJA RAGINSKA, SIGITA RATHENA, AUSTRA REIHENOVA, AIVA RITUMA, IVETA ROZIŅA, LAILA RUĶE, DIĀNA RUĻUKA-PAŠA, BIRUTA RUTKA, SANDRA SAKSONE, KRISTĪNE SALNĀJA, INGUNA SERDA, ZIGETA SIMANOVIČA, REGĪNA SIMANOVSKA, INESE SIŅAVSKA, ELVĪRA SITŅIKA, TATJANA SIVAČOVA, RITA SKORODIHINA, ZINTA SKRASTIŅA, LIGITA SKUNSTIŅA, VENERANDA SPRIŅĢE, GUNTA STEPĪTE, DIĀNA SVIKLĀNE, KRISTĪNE ŠEVČENKO, ANITA ŠĒNA, NATĀLIJA ŠILDE, GITA ŠULCE, SANDRA ŠULME, EDĪTE TETEROVSKA, KAIVA TREIJA, MAIRA TUKLERE, INESE UBAGA, ELITA VAIVODE, INTA VASELĀNE, AIJA VASIĻEVSKA, ANNA VASIĻEVSKA, ANDA VERNE, SANDRA VILSONE, TATJANA VINOKUROVA, LEONTĪNA VIZULE, LILITA ZAHARKĒVIČA, MAIJA ZAĶE, ILZE ZALĀNE, PĒTERIS ZARIŅŠ, DZINTARS ZICĀNS, DIĀNA ZURĢE, ILZE AKMENTIŅA, VITA ANSPOKA, SARMĪTE ĀBELNIECE, EMERITA BEĻAUNIECE, INESE BERGA, INGA BĒRZIŅA, AIJA BITENIECE, ANDRA BĪLAVA, AIRA BROKA, AIJA BURKEVICA, SANITA ERMANE, SIGNITA GABRĀNE, MĀRA GAVARE, ANTRA GRŪBE, AIJA GUDZUKA, VITA HERMANSONE, INGŪNA KASPARSONE, MARITA KAZAKEVIČA, IVETA KRASTIŅA, INĀRA KRUSTA, VENERANDA LOJA, AINA LUKAŠUNAS, LILIJA MELDERE, JURIS MŪRNIEKS, VIKTORIJA NAĻIVAIKO, IRISA OTRUPE, NATĀLIJA PĪZELE, INTA ROMANOVSKA, ELITA RŪTIŅA, LIJA SALDOVERE, KINTIJA SILA, VELTA SILIŅA, GUNITA SMILTĀNE, ANITA STEPANOVA, LIGITA STRAUBE, OLGA ŠESTOVA, NORA ŠŅEPSTE, AIJA ŠTĀLE, BIRUTA TURLAVA, GUNTA UPESDEGLE, GUNTIS VIĻUMSONS, ANITA ZAĻAISKALNE, DACE ZEMĪTE, INGA ZUDIĻINA, BIRUTA AIZBALTE, AUGUSTS AKMEŅKALNS, LĪGA ANDERSONE, LĪGA ANDRONOVA, DAINA ANDŽĀNE, ALLA ANKMANE, INESE ANSTRANGA, BENITA APKALNE, BAIBA ASARE, SANDRA AUKŠMUKSTE, SILVIJA AVIŠĀNE, INESE ĀBOLA, SIGNE ĀBOLA, GUNA ĀBOLIŅA, IVETA ĀBOLIŅA, IVETA BALODE, INGA BALTACE, AISMA BALTIŅA, JEVGEŅIJA BAĻTENE, INDRA BARKĀNE, INESE BARTUŠEVICA, INESE BAUMANE, MAIRA BAUMANE, RUTA BEILE-KRISTOFFERSENE, SIGNE BERGA, VINETA BERTRANDE, SARMĪTE BĒRZKALNE, ILVIJA BIRŽMANE, MARITA BOGOTĀ, ILONA BOHĀNE, LEONORA BRENCE, IEVA BREŅĶE, ANDRA BRICE, LAILA BUDREVIČA, DZIDRA BUKLEVIČA, DAINA BURCEVA, SANDRA BURVE, DZINTRA BUŠA, INGUNA BUTA, VALDA CAKULE, INGRĪDA CELITĀNE, ANITA CELMIŅA, AINA CIBULE, VALDA CIRĪTE, SILVA ČAKLE, DIĀNA ČAKŠE, AGNESE ČĪKA, ILUTA DALBIŅA, RUTA DĀBOLA, EVIJA DIŽŪRA, Inga Draveniece, LAILA DRONKA, IVETA DZENE, NORMUNDS DZINTARS, VIJA ELARTE, EDĪTE ENDOLA, DAGNIJA FELDHŪNE, INGRĪDA FREIMANE, INA GAIĶE, INDRA GAILĪTE, ILZE GAĻEVSKA, ILZĪTE GARSILA, EVA GIDREVICA, LĪVIJA GLAZIRINA, SANDRA GODIŅA, INESE GREIŽA, GUNTA GRIĶE, ILZE GUNDARE, GUNITA GUSTA, INGŪNA HITROVA, SANTA IGAUNE, AIJA IGNATE, ELITA INDRIKSONE, INGA IVANOVA, MĀRA JANSONE, INTA JANULE, INESE JEĻKINA, GUNTRA JĒGERE, ALLA JURIKA, INGA KADILE, VELGA KALĒJA, IEVA KALNIŅA, VELGA KALNIŅA, LĪGA KAĻIŠUKA, BIRUTA KAMŠA, SILVIJA KIVKO, NELLIJA KIFA, ILZE KLĀVA, LOLITA KOKOREVIČA, LEONTĪNE KOPEIKA, AIJA KRANKALE, SANTA KRASOVSKA, RUTA KRAUKLE, INESE KRAUZE, DAIGA KRIŠĀNE, ANITA KROŅKALNE, IRĒNA KRŪMIŅA, DAIGA KUDUMA, SANDRA KUKJĀNE, RITA KUNGA, SANDRA KURME, INTA KURVĪTE, AMANDA ĶEMPE, SANIJA ĶIRSONE, Diāna Laiveniece, INETA LANCMANE, LĪGA LAPSIŅA, ARMANDA LASMANE, MARUTA LASMANE, ANTRA LATIŠA, LAILA LAUKMANE, TATJANA LAVRECKA, INESE LĀČAUNIECE, JOGITA LIEPIŅA, DAILA LINDE, LĪGA LISNERE, SANTA LUKAŠEVIČA, ILZE LŪSE, JEKATERINA ĻEŽAŅINA, GUNTA MARIHINA, KAIVA MEĻŅIKA, IEVA MICPAPA, AIVA MIERKALNE, GAĻINA MIKULĀNE, INĀRA MITKUS, KRISTĪNE MODNIKA, INA MOLE VIESTURA, AIGA MOĻŅIKA, VALDA MORE, DAINA MOSĀNE, SANDRA NAGLE, INGA NARMONTA, MAIRITA NEILANDE, SVETLANA NEILANDE, LOLITA ONDZULE, AGITA OZOLA, DINA OZOLA, SANDRA OZOLA, ANNA PALTERE, ILGA PENKA, ILGA PETROVA, LAIMA PĒRKONE, INGRĪDA PĒTERSONE, INĀRA PILSKUNGA, SANITA PLĀTERE, ASTRĪDA PODZIŅA, GITA POHEVICA, INETA POPENKOVA, VANDA PRANCĀNE, IRĒNA PRIKULE, AGNESE PUĶE, IVETA PUMPURE, GUNA RAITA, ĒRIKA RAKOVSKA, ZINTA RASNAČA, ILUNDA REIHLERE, GUNTA REĶE, SARMĪTE RĪDERE, DACE ROMANOVSKA, SILVIJA ROMAŅENKOVA, INGA ROŠĀNE, MARITA ROZEFELDE, DZINTRA RUBENE, LILITA RUDZĀTE, BIRUTA RUKMANE, VELTA RULLE, SARMĪTE RUŽA, GUNTA SĀLĪJUMA, LIGITA SILOVA, LITA SILOVA, DACE SIMSONE, SKAIDRĪTE SKRINA, AINA SLESARE, Anita Sniedze, INGRĪDA SPRIŅĢE, AINA SPRIŅĢE, DANUTE STAKA, IRĪNA STANKĒVIČA, LĪGA STEPĒNA, DAIGA STRAUPENIECE, ILONA STRELKOVA, JĀNIS STRĒLIS, ILONA STRODE, INGA STRODE, SILGA STUČKA, JANA STUĢE, AINA SUKĀNE, VIJA ŠAICĀNE, ANITA ŠARKOVSKA, DAIGA ŠĒFERE, LĪGA ŠILOVA, VELTA ŠINKARENKO, ANNA ŠMITE, ILZE ŠPŪLE, IVETA ŠTAUERE, DAINA ŠTOKMANE, RAITA ŠŪPOLA, ZANDA TEIBE, VIOLETA TEIVĀNE, RUTA TERENTJEVA, MALDA TERIŅA, SVETLANA TROFIMOVA, RŪTA TRUŠELE, AIJA VALGELINA, ANITA VANAGA, JANĪNA VANAĢELE, DAINA VANCĀNE-VIĻUMA, IVETA VASITOVA, AIRA VEINBERGA, INA VELBERGA, JEĻENA VERPAKOVSKA, IVETA VĪDUŠA, INĀRA VĪKSNA, JANA VĪKSNA, GUNA VĪLIPA, SANDRA ZAIKO, JOLANTA ZARIŅA, ŽANNA ZEIKATE, Inga Zemīte, DACE ZEVALIČA, LILIJA ZĒBERGA, DAIGA ZIEDIŅA, LIDIJA ZNOTIŅA, SANTA ZĪBERGA, ĻENA ZVAIGZNE, VELGA ZVIRGZDIŅA, INĀRA ŽUKOVSKA, DACE VANCĀNE, Silvija Avišāne, MAIJA BERĶE, ZAIGA DAMBE, IVETA GACKA, OLGA JAKOVĻEVA, ASTRA JANSONE, LIENE JUHŅEVSKA, IVETA KONDRATJEVA, RITA LAZDA, VIKTORIJA ĻITVINOVA, INA MOLE, AIJA PROTASOVA, INGA REVELIŅA, INETA SMILGA, Ērika Pičukāne
Līgumcena: 118 000,00 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
03/04/2018
15/05/2017
ES fondu līdzfinansējums
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
19/04/2017
03/04/2017
Piegādātājs (-ji): Ilze Dukure, Dita Lapiņa, Indra Eglīte, Inta Augustāne, Liene Lāce, Vita Laucina-Veinere, Zanda Medne, Kristīne Gereiša, valentīna Kornejeva, Tatjana Taranda, Inga Bule, Linda Kalniņa, Larisa Biriča, Agita Ozoliņa, Ļubova Makareviča, LĪGA LAPSA, Inguna Rimicāne, Kristīna Račinska, Renāte Šēnberga, Tatjana Kunda, Ņina Muhortova, Nora Kalnača, Inga Eglīte, Ingūna Melne, Vita Ramiņa, Gaļina Ivanova, Sņežana Želtiševa, Sanita Rieksta, Svetlana Puka, Anžela Jaroslavceva, Staļina Pankova, Eleonora Brēde, Tatjana Sorokina, Galīna Mihailova, Ieva Rudzinska, Jūlija Plečkena, Ināra Petuhova, Iveta Leišavniece, Alla Bautre, Nadežda Beļajeva, Ieva Jeromāne, Andris Ronis, Svetlana Oše, Laura Kalniņa, Svetlana Nilova, Ilze Vītiņa, Eva Vovka, Katrīna Loboda, Dace Smāģe, Irēna Skutele, Dace Jaunzeme, Dace Groduma-Vīriņa, Alla Savicka, Tatjana Savicka, Irina Trofimova, Vēsma Laurecka, Baiba Gabranova, Ieva Poriete, Jānis Zeimanis, Olga Burova, Solvita Matvejeva, Jeļena Miloša, Māra Zilaisgaile, Ieva Bukava-Plūme, Biruta Jauja, Dana Liepa, Indra Egle, Zane LASE, Lāsma Ēķe, Marina Bolotina, Elīna Triščenko, Diana Šaronova, Brigita Rozentale, Ruth Firth, Sandra Rituma, Ināra Lunģe, Tina Kļosova, Viktoriia Bulavkina, Sanita Dragone, Inese Ziediņa, Zaiga Strelēviča, Iveta Glužģe, Dagnija Deimante, Mairita Lazdiņa, Irina Mičule, Tamara Jegorova, Svetlana Ščerbakova, Dzintra Hartmane, Aļona Aļeiņikova, Jekaterina Mazure, Elita Lufta, Sandra Čiapas, Gita Ziemele-Trubača, Gaļina Taraņina, Elīna Kripa, Ieva Vaivode, Liāna Viduce, Marina Košeļeva, Irina Bučinska, Iveta Svarinska, Gita Rācenāja, Vineta Tiltiņa, Katrīne Laizāne, Rūta Vosa, Ieva Timčenko, Solveiga Vilka, Margarita Siņeļņikova, Rudīte Timmermane, Olga Nitijevska, Linda Šķilvalte, Aina Simonova, Gunita Ķelpa, Maija Spilberga, Solvita Sila, Marina Milova, Anna Poļanskiha, LIDIJA PAVLOVSKA, Zinaida Nazarova, Nadežda Polianoviča, Solveiga Akmentiņa, Valentīna Vinogradova, Dina Savlovska, Olga Billere, Eva Karina Freija, Nikolajs Kuprijenko, Dina Skudra, Irina Ivanova, Jeļena Raņķe, Vita Gaile, Tatjana Morozova, Valentīna Kozule, Modrīte Sņegoviča, Larisa Pelše, Natalija Bijaka, Sarmīte Buholce, Anna Kurciša, Elīna Lotovina, Renāte Hmeļņicka, Tamāra Votčele, Jeļena Jerjomina, Biruta Ondzule, Aiva Šaršūne, Žanna Leščenko, Regīna Kampāne, Tatjana Ličmane, Inessa Tarasova, Anželika Pogodina, Galina Serova, Tatjana Meļehina, Jeļena Strumpe, Ņina Svjastina, Alla Komorkoviča, Bogdanna Kļimkoviča, Jeļena Pestune, Gaļina Zundāne, Inese Pliene, Ruta Tumova, Ina Tuņķele, Gaļina Glazunova, Lidija Izotova, IRINA STIKUTA, Regina Detlava, Ludmila Semjonova, Ārija Veitmane, Ilona Būda, MARIJA ĻAHA, Emma Arhangeļska, Jeļena Maksimceva, Ludmila Lučiņina, Gaļina Jērane, Larisa Ignatjeva, Ilze Seipule, Gunārs Tomass, Maruta Vēvere, Aija Krūze, Daira Spārīte, Valērijs Dudeničs, Ināra Batņa, Anita Rozenblate, Līga Neimane, Anna Lavrinoviča, Daiga Martinsone, Inita Kriškāne, Līga Sausiņa, Sandra Gromska, Silva Romane, Laimdota Pelše, Elvīra Kadakovska, Vaira Silinā, IRINA IVANE, ERITA MAURĪTE, Liesma Āboliņa, Zaiga Vēvere, Iveta Leiskina, Aija Skinča, Ilvija Ķurbe, Inese Šneidere, Nadežda Jērāne- Pisareva, Vēsma Vijupe, Elita Lavrinoviča, Ilze Skrastiņa, Svetlana Saveiko, Mārīte Lisova, Inese Purmale, Sergejs Vinogradovs, Ata Krūmiņa, Valentīna Sīle, Līga Vabulniece, Maija Samuseviča, Ludmila Belogrudova, Valdis Silovs, VOLDEMĀRS MUIŽNIEKS, Kārlis Kūriņš, Vita Pētersone, Reinis Lazdiņš, Pēteris Brics, Andrejs Sālzirnis, Ludmila Valte, Baiba Priedīte, Baiba Daģe, Mihails Golubevs, Tatjana Pētersone, Loreta Juškaite, Tamāra BRICE, Ainārs Vītols, Vija Bebriša, Iveta Meškovska, Irīna Ņiživaja, Mārīte Grīne, Olga Ķēniņa, Svetlana Sokolova, Daina Birkenbauma, Raisa Stunžāne, Rasma Gradovska, Pāvels Pestovs, Sarmīte Dreijalte, Dace Gaigale, Mihails Gorskis, Sandra Turkopole, Indra Ābele, Inese Pickaine, Evi Kūriņa, ANDA DEKSNE, Silvija Kreile, Irina Matule, Ilmārs Rikmanis, Ilze Cīrule, Irina Halatina, Jeļena Volkinšteine, Andra Reinholde, Jānis Švirksts, Ņina Sokolova, Liene Zeile, Sarmīte Dude, Inguna Kondratjeva, Inta Korņējeva, Marija Raginska, Maiga Picka, Daiga Jēkabsone, Veneranda Spriņģe, Sandra Saksone, Zinta Skrastiņa, Dace Mētra Čivžele, Inese Liepiņa, Edīte Teterovska, Maira Tuklere, Gita Šulce, Pēteris Zariņš, Gunta Kāle, Gunta Jankovska, Inna Samuilika, Vanda Lovčinovska, Inese Siņavska, Leontīna Vizule, Zigeta Simanoviča, Inese Ubaga, Valentīna Rimare, Karmena Liepiņa, Ilze Gaņina, Inga Komova, Ina Andruškiva, Anita Poriņa, Inese Lagzda, Sandra Vilsone, Natālija Šilde, Dainis Kriķis, Sarmīte Sniķere, Anna Vasiļevska, Inna Gļebova, Irina Gailīte, Dace Andžāne, Dzintars Zicāns, Līga Cāne, Tatjana Vinokurova, Inta Vaselāne, Svetlana Proščinko, Aija Vasiļevska, Ināra Bērziņa, Tatjana Strigaļova, Anda Verne, Anita Kamendere, Jeļena Azareviča, Evija Jaunzeme, Agrita Bartušēvica, Alina Magomedova, Regīna Simanovska, Svetlana Radionova, Jolanta Klamere, Rita Maksima, Diāna Sviklāne, ELZA MAČE, Ārija Puriņa, Eleonora Romanovska, Ilze Martuženoka, Aleksandra Ivanova, Diāna RuļukaPaša, Kaiva Treija, Sarmīte Čerņajeva, Anita Šēna, Māra Ieleja, Inguna Granta, Ilze Zalāne, Maija Liepa, Kristīne Ševčenko, Laura Freija, Karīna Freiberga, Gunta Stepīte, Maija Zaķe, Lilita Zaharkēviča, Inese Freimane, Aiva Rituma, Viola Levina, Ilga Čečina, Diāna Zurģe, Sandra Šulme, Tatjana Matrosova, Vera Solovjova, Iveta Mežgaile, Daiga Dzērve, Līga Plauča, Liene Andžāne, Vizbulīte Jubase, Ligita Skunstiņa, Daina Briņķe, Valentīna Sidorova, Inguna Paleja, Rita Caunīte, Jeļena Pikuma, Tamāra Aleksandrova, Austra Reihenova, Vita Paula, Anita Korfa, Vineta Zommere, Guna Bergmane, Jeļena Kozlovska, Laila Ruķe, Rita Skorodihina, Tatjana Kazačenoka, Jeļena Golmeistere, Inguna Pašāne, Maija Balode, Rota Nābele- Šneidere, Inese Bundere, Velta Siliņa, Aina Babre, Inese Berga, Sarmīte Dadeika, Māra Gavare, Signita Gabrāne, Anita Zaļaiskalne, Aija Štāle, Juris Mūrnieks, Biruta Turlava, Aira Broka, Aija Burkevica, Veneranda Loja, Aija Biteniece, Lija Saldovere, Sarmīte Lazdiņa, Sanita Ermane, Marita Kazakeviča, Irēna Šaicāne, Gunta Upesdegle, Aina Lukašunas, Emerita Beļauniece, Aija Gudzuka, Inga Bērziņa, Inta Romanovska, Sarmīte Goldmane, Jadviga Fursa, Guntis Viļumsons, Ligita Straube, Daina Kaupuža, Andra Bīlava, Antra Grūbe, Lilija Meldere, Sarmīte Ābelniece, Olga Šestova, Nora Šņepste, Anita Stepanova, Ingūna Kasparsone, Ilze Akmentiņa, Vita Hermansone, Ija Puisāne, Viktorija Naļivaiko, Elita Rūtiņa, Dace Zemīte, Skaidrīte Prancāne, Inta Supe, Iveta Krastiņa, Ginta Liepiņa, Inga Zudiļina, INESE KOHA, Valda More, Ilona Bohāne, Aisma Baltiņa, Iveta Āboliņa, Galina Mikulāne, Jekaterina Ļežaņina, Tatjana Lavrecka, Guna Āboliņa, Velta Rulle, Santa Lukaševiča, Inga Sokolova, Līga Andersone, Normunds Dzintars, Benita Apkalne, Vija Elarte, Armanda Lasmane, Malda Teriņa, Sandra Radiņa, Gita Pohevica, Dina Plaude, Ināra Mitkus, INESE ŠTEINA, Iluta Podziņa, Ruta Kraukle, Lita Silova, Inese Čakša, Dzintra Buša, INTA JANULE, Ligita Silova, Kokoreviča Lolita, Iluta Dalbiņa, Inga Narmonta, Ināra Pilskunga, Līga Kaļišuka, Līga Šilova, Alla Ankmane, Leontīne Kopeika, Aina Slesare, Jānis Strēlis, Ilze Gaļevska, Inga Strode, Vija Šaicāne, Ingrīda Spriņģe, Ilzīte Garsila, SANDRA OZOLA, Dina Ozola, Inga Ermansone, Kaiva Meļņika, Lilita Rudzāte, Ērika Rakovska, Inga Draveniece, Santa Zīberga, Sanita Plātere, Inese Ābola, Zanda Teibe, Sandra Kurme, Ināra Vīksna, Inese Krauze, Vanda Prancāne, Dagnija Feldhūne, Daiga Straupeniece, Evita Korna, Laine Liepa, LAIMA PĒRKONE, Marija Čerepenko, Danute Staka, Daiga Šēfere, Amanda Ķempe, Ilona Strode, Kristīne ZIlberte, ILONA STRELKOVA, Velga Kalēja, Signe Berga, Andra Brice, Elita Indriksone, Svetlana Neilande, Ruta Dābola, Antra Rudzīte, Laura Lārmane, Skaidrīte Skrina, Marita Bogotā, Inese Mārtinsone, Ilvija Biržmane, Sarmīte Rīdere, Inese Anstranga, Lilija Zēberga, Guna Raita, Laila Budreviča, Signe Ābola, Līga Stepēna, Inga Ivanova, Ieva Micpapa, ANITA KROŅKALNE, Aina Spriņģe, Nellija Kifa, Ingrīda Stopiņa, Baiba Asare, INA GAIĶE, Iveta Vasitova, Inese Lāčauniece, Jolanta Zariņa, Astrīda Podziņa, Evija Nagle, Inese Bartuševica, Indra Barkāne, Ilze Špūle, Evija Dižūra, Žanna Zeikate, Silvija Avišāne, INESE JEĻKINA, Ilze Gundare, Sandra Aukšmukste, Līvija Glazirina, Janīna Vanaģele, Inga Kadile, Daina Andžāne, Ruta Terentjeva, Zigrida Siraka, Silva Čakle, Eva Gidrevica, Guna Vīlipa, Ingrīda Celitāne, Vineta Bertrande, Augusts Akmeņkalns, Agnese Puķe, Sandra Burve, Violeta Teivāne, Daila Linde, Guntra Jēgere, Inguna Buta, Iveta Balode, Alla Jurika, Aira Veinberga, Dzintra Rubene, Ingrīda Freimane, Iveta Pumpure, Raita Šūpola, Irēna Prikule, Ināra Seidare, SILGA STUČKA, Ilunda Reihlere, Anita Vanaga, Daina Burceva, Anna Šmite, Santa Krasovska, Baiba Lāma, Sarmīte Bērzkalne, Sanija Ķirsone, Sarmīte Ruža, Sandra Kukjāne, Jana Stuģe, Velga Zvirgzdiņa, Māra Jansone, Rasma Bogdanova, Gunta Sālījuma, Dace Vancāne, Ineta Popenkova, Irēna Krūmiņa, Agnese Čīka, Benita Jaunzeme, Ingūna Hitrova, Ilze Klāva, Biruta Rukmane, Rūta Trušele, Dzidra Bukleviča, Kristīne Modnika, Dace Romanovska, Anita Sniedze, Iveta Marševska, Inta Kurvīte, Maija Berķe, Anita Ozoliņa, Daina Mosāne, Aija Meiere, Gunta Griķe, Anita Celmiņa, Ieva Kalniņa, Iveta Vīduša, Gunita Elksne, MALDA LĪBIETE, Dace Lielanse, Līga Andronova, Iveta Kondratjeva, Aina Cibule, Silvija Kivko, MERITA MEIERE, Inga Zemīte, Jana Vīksna, SANDRA NAGLE, Ināra Žukovska, Ingūna Patmalniece, Anita Šarkovska, Ineta Nekraša, Sandra Saulīte, Solveiga Raginska, Sandra Urtāne, Dace Simsone, Daina Vancāne- Viļuma, Gunita Gusta, Maira Baumane, ANNA PALTERE, Līga Lapsiņa, Velga Kalniņa, Līga Lisnere, Daina Štokmane, Liene Trūpa, Nataļja Kiseļova, Jevgeņija Baļtene, Ritma Zujeva, Marina Jansone, Gunta Reķe, Ina Velberga, ILGA PENKA, Agita Ozola, Sandra Godiņa, Edīte Endola, Ilze Lūse, Inga Rošāne, Daina Mediņa, Jeļena Verpakovska, Maruta Lasmane, Biruta Virbule, Mairita Neilande, Valda Cirīte, Svetlana Trofimova, Gunta Grejere, Erita Rutkovska, Indra Gailīte, Diāna Čakše, Mārīte Alksne, INGA BALTACE, Lidija Znotiņa, Vitālijs Kizjakovs, Inese Baumane, Diāna Laiveniece, Laila Laukmane, Daiga StrupuleBuka, Zanda Miķelsone, Ieva Ruka, Sanita Medne, Ina Mole, Natālija Mihailova, Ineta Smilga, Iveta Gacka, Zaiga Dambe, Inga Reveliņa, Viktorija Ļitvinova, Olga Jakovļeva, Astra Jansone, Santa Krutskiha, Ērika Pičukāne, Rita Lazda, Sandra Vanka, Aija Protasova, Pēteris Puķītis, Jekaterina Medvedeva
Līgumcena: 118 000,00 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
21/03/2017
06/04/2016
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
24/03/2016
31/03/2015
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
20/03/2015
01/04/2014
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
17/03/2014
25/03/2013
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
19/03/2013
(Virs ES)
Piegādātājs (-ji): Andris Avots, Pāvels Zarubins, Andris Pļavnieks, Normunds Grīnbergs, Vilnis Zvaners, Ināra Borska, Jānis Zutis, Arvīds Zirnis, Mairis Trupavnieks, Raimonds Veinbergs, Vladimirs Afanasjevs, Austra Grebska, Aigars Stiuka, Anita Slavika, Uvis Dūdiņš, Māris Mārcēns, Harijs Ziemelis, Kārlis Rubenis, Jānis Vilšķērsts, Mārtiņš Garančs, Andrejs Vilciņš, Uģis Baļļa, Andrejs Cunskis, Pārsla Kursīte, Voldemārs Kurtišs, Agris Polītis, Māris Osis, Alfons Apsāns, Anatolijs Lonskis, Gaļina Drivniece, Rolands Lūsis, Ervīns Hercmanis, Andris Vecvagars, Jurijs Melecis, Arnis Mozga, Aleksandrs Fiļipovs, Vladimirs Čistjakovs, Oskars Lubiņš, Ģirts Jansons, Valters Asars, Andris Rodze, Edvīns Šteinbergs, Aivars Rokjānis, Imants Rukuts, Gints Gailis, Ansis Troicis, Valentīna Moroza, Baiba Matisone, Juta Ķimenīte, Egita Lore, Valērija Baltā, Santa Mangule, Viola Ermanovska, Ingrīda Borovoja, Santa Maderniece, Māris Gulbis, Mareks Zajacs, Elmārs Kovaļevskis, Reinis Anaitis, SIA „Viesmīlības mācību Centrs” (40103283695), Lāsma Trukšāne, Līga Pavlova, Evelīna Bunta, Inese Rutkele, Gunda Zvirbule, Kaspars Jermacāns, SIA „Viesmīlības mācību Centrs" (40103283695), Margarita Platace, Maruta Liepa, Una Bernatoviča, Baiba Grīna, Gundars Ošiņš, Oskars Bērziņš, Valdis Bogdāns, Arturs Bērziņš, Mārtiņš Silarājs, Deniss Vinokurovs, Artis Žirba, Aivars Dzalbs, Artis Sprugevics, Zigmārs Birkvalds, Valdis Vāravs, Dzintars Borozinskis, Uldis Muižnieks, Uģis Ķēniņš, Dans Perševics, Sandis Ozoliņš, Aivis Dišlers, Alvis Kunkulbergs, Valdis Kalniņš, Aigars Pelns, Andrejs Krēmers, Jānis Auziņš, Valdis Kaliksons, Guntars Mošāns, Jānis Pārups, Miervaldis Roģis, Jānis Zīle, Askolds Cirsis, Tatjana Apsīte, Aija Jerina, Juris Vanags, Dzintars Rozītis, Elīna Strade, Sņežana Geijere, Raina Dūrēja, Olga Moroza, Natālija Jevharitska, Juris Gulbis, Normunds Zelčāns, Ingrīda Brakanska, Sandra Aleksandrovska, AS „Capital” (40003088497), Gints Bahšteins, Jānis Anspaks, Mārtiņš Leitass, Kārlis Laganovskis, Ainārs Čiževskis, Boriss Vasečko, Juris Jundulis, Jans Jeļinskis, Jānis Šilke, Mārtiņš Tihanovs
Līgumcena: 58 550,95 LVL
Statuss: Pabeigts bez rezultātiem
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
17/09/2012
23/05/2012
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
09/05/2012
06/02/2012
(Virs ES)
Piegādātājs (-ji): Margrieta Broka, Vita Jurševska, Zigrīda Lukša, Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs (90000074812), SIA Mensarius (40003780964), Ilze Leicāne, SIA "Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs (40003554917), SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" (45403009746), SIA "AVA Company" (40103332882), IK "FeDo" (51502032291), Vadims Čuhnovs, Dainis Pilskungs, SIA "Radošā izglitība" (40103354714), Ina Nagle, Gundega Līguta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs" (40003225648), Daina Reinfelde, Anita Lazdāne, SIA "DRMC" (40003444458), Anita Rošāne, Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs (90000015611), Latvijas Tautas skolas mācību centrs "Zinātne" (40008046339), SIA Studio Intelligence (50103310711), SIA Baltijas Datoru akadēmija (50003138501), SIA "PITEC" (40103368127), SIA “Odo” (40103157259), SIA "Latgales mācību centrs" (40003225648), SIA LatInSoft mācību centrs (4150300047), Oskars Rudovskis, Irēna Brēdiķe, Andžela Grūbe, Anita Pētersone, Lilita Siliņa, SIA "Rigency, Sir" (40003466050), SIA "DVG Group' (42403025739), Arta Zepa, Oksana Ošupe, SIA "Corporate Services" (40103244927), Dzintars Čerbakovs (03026911958), Elita Dudareva, Iveta Grāvelsiņa, Oskars Rudovskis (08105811755), mācību centrs "LENOKS" (41502007644), Biedrība "Izglītības konsultatīvais centrs AVA" (40008166213), SIA "Biznesa augstskola Turība" Profesionālās izaugsmes centrs (40003035880), Anita Čapkovska, SIA "MBR" (40003226554), Ilze Lismane, Ilze Kricka, Indra Ešenvalde, Jānis Veinbergs, Ilva Mežmača, SIA"Latgales mācību centrs" (40003225648), SIASIA "VBII" (40003919525), Balvu novada pašvaldības Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs (90009115622), SIASIA „DVG GROUP” (42403025739), Biedrība „Mobingstop” (40008173446), Dzintars Čerbakovs, Inese Birģele, SIA „DVG GROUP” (42403025739), biedrība "Mobingstop" (40008173446), Staņislava Pommere, Gunta Nikmane, Santa Melngaile, Daiga Zipeva Biumane
Līgumcena: 99 000,00 LVL
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
06/06/2011
15/04/2011
ES fondu līdzfinansējums
Piegādātājs (-ji): Rīgas Valsts tehnikums, reģ.nr. 90000281996, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra 1c, Rīga, LV-1817 (90000281996), Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola (90000039361), Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola (.90002002804), Rīgas Uzņēmējdarbības koledža (90001260173), Rīgas Valsts tehnikums (90000281996), Jelgavas Amatniecības vidusskola (2831002415), RTU Liepājas filiāle (90000068977), Rīgas Tehniskā koledža (90000022223), A/S „Sadales tīkli” Mācību centrs (40003857687), SAF Tehnika, AS (40003474109), Hanzas Elektronika, SIA (40003454390), A/S AMOPLANT, (43603023960), Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola (90002002804), SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts (43603022749), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (90002111653), SIA „RIMAN”, mācību centrs „RIMAN” (40103024399), Rīgas Purvciema amatu skola (90001878876), Banku augstskola (90000437699), Rīgas 1. medicīnas koledža (90000022308), Rīgas Celtniecības koledža (90000025357), „Sadales tīkli” Mācību centrs (40003857687), A/S AMOPLANT (43603023960), SIA „Hansabuss Latvia” (90009115938), SIA „Hansabuss Latvia" (90009115938), Asatūrs Keimatļans, Artis Ivanovs, Kaspars Auzarējs-Auzers, Aiga Ozoliņa, Bruno Žuga, Sadales tīkli” Mācību centrs (40003857687), SIA „Datakom” (40103142605), Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (90000032471), Jānis Ozoliņš, Ilmārs Zaķis, Valters Asars, Uldis Pakalns, Ivo Lipste, Jānis Miķelsons, Andris Spīdāns, Inita Babrāne, Uldis Grunte, Ingus Paegle, Olivers Lapčinskis, Alvis Vagulis, Māris Žugs, Pēteris Rajeckis, Andris Veinbergs, Andris Avots, Uldis Spulle, Kārlis Būmanis, Andris Dekšnis, Edgars Bukšāns, Uldis Ruks, Imants Dāvidsons, Juris Vanags, Aleksandrs Černobrovijs, Ingrīda Rītiņa, Inguna Leibus, Jānis Bisenieks, Sarmīte Jēgere, Andris Pētersons, Kaspars Vīksna, Vita Brakovska, Tatjana Volkova, Viktors Mihailovs, Rita Žuka, Signe Bāliņa, Paulis Zabarovskis, Sandra Lapiņa, Ilze Noreiko, Aivars Polis-Āboliņš, Ilga Akermane
Līgumcena: 43 415,37 LVL
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
14/03/2011
11/03/2009
ES fondu līdzfinansējums
Piegādātājs (-ji): Andris Zicmanis, Pēteris Mekšs, Artūrs Vīksna, Māris Kļaviņš, Andrejs Geske, Juris Borzovs, Aldis Kārkliņš, Vitolds Mackēvičs, Ērika Šumilo, Ausma Cimdiņa, Nils Rostoks, Liene Salmiņa, Juris Aigars, Pēteris Zālītis, Renāte Ligere, Edīte Birģele, Maija Kūle, Andrejs Reinfelds, Antons Ruža, Biruta Bankina, Juris Tālivaldis Urtāns, Zinta Gaile, Viktors Voronovs, Harijs Kalis, Irina Pilvere, Anastasija Vilciņa, Veronika Buģina, Aija Eglīte, Tālis Tizenkopfs, Ina Belicka, Ruta Muceniece, Inga Ciproviča, Daina Kārkliņa, Ingrīda Jakušonoka, Egils Stalidzāns, Jānis Lazdiņš, Natalja Škute, Ingrīga Vītiņa, Antons Kolodinskis, Tatjana Sjakste, Nikolajs Sjakste, Rūta Brūvere, Brigita Zepa, Jekaterina Ērenpreisa, Regīna Renhofa, Irina Sominska, Juris Jansons, Andris Zeltiņš, Pauls Pumpēns, Tatjana Kozlovska, Laima Tihomirova, Jānis Kloviņš, Kaspars Tārs, Andris Dišlers, Andris Kazāks, Ivars Petrovskis, Olita Heisele, Gunta Šlihta, Zigurds Sīka, Juris Ekmanis, Viktors Zēbergs, Namejs Zeltiņš, Anna Mutule, Irina Oļeiņikova, Vladislavs Pugačevs, Dainis Viesturs, Arvīds Vilde, Andrievs Ilsters, Semjovs Ivanovs, Jeļena Dadidova, Jānis Grabis, Antonija Dindune, Staņislavs Keišs, Jānis Ešots, Malgožata Raščevska, Andrejs Vilks, Gunita Zariņa, Viesturs Reņģe, Aivans Endziņš, Andrejs Vasks, Jānis Načiščionis, Sandra Beatrise Sebre, Aīda Krūze, Mārtiņš Boiko, Aija Jansone, Ivars Austers, Anita Stašulāne, Līga Jankevica, Ingrīda Rumba - Rozenfelde, Valdis Pīrāgs, Uga Dumpis, Pārsla Eglīte, Ģederts Ieviņš, Ēriks Tilgalis, Vija Zaiga Kluša, Jevgeņijs Kopitovs, Henriks Zenkevičs, Ēriks Jankevics, Maija Rukliša, Vladislavs Volkovs, Aivars Krauze, Grigorijs Veinbergs, Aigars Jirgunsons, Edgars Sūna, Ronalds Zemribo, Ivars Turovskis, Anita Draveniece, Nikolajs Baranovskis, Ināra Turka, Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra”, Īzaks Rašals, Dace Grauda, Jānis Vucāns, Aleksandrs Šostaks, Jānis Jankovskis, Tālis Juhna, Aleksandrs Urbahs, Juris Saulītis, Jānis Greivulis, Daniels Turlajs, Jānis Dirba, Ainārs Paeglītis, Gatis Bažbauers, Visvaldis Švinka, Jurijs Merkurjevs, Aleksandrs Glezs, Valerijs Zagurskis, Zigurds Markovičs, Ivars Veidenbergs, Dagnija Blumberga, Iljo Dreijers, Māris Knite, Jānis Zicāns, Remo Merijs - Meri, Andris Strakovs, Fricis Avotiņš, Māris Turks, Daina Zicāne, Jānis Šrauhmanis, Igors Tipāns, Modris Dobelis, Jānis Grundspeņķis, Remigijs Počs, Maija Šenfelde, Bruno Grasmanis, Nadežda Kuņicina, Andris Krēsliņš, Juris Krizbergs, Jānis Rudzītis, Jānis Briņķis, Andrejs Krasnikovs, Aleksandrs Januševskis, Jānis Vība, Jānis Auziņš, Anastasija Žiravecka, Silvija Kukle, Ruslans Dorošenko, Leonīds Ribickis, Valdis Kaļķis, Jānis Gerhards, Vladimirs Čuvičins, Edvīns Vanzovičs, Ivars Raņķis, Kārlis Ketners, Vilnis Krēsliņš, Kārlis Briņķis, Nataļja Lāce, Gundars Mežinskis, Andris Čate, Rasma Garleja, Laima Geikina, Zenta Anspoka, Māra Marnauza, Māra Skrīvele, Sarmīte Strautiņa, Edgars Rubauskis, Edīte Kaufmane, Inga Moročko – Bičevska, Elita Volāne, Margarita Kaltigina, Māra Vidnere, Anita Petere, Inese Jurgena, Ausma Špona, Dace Markus, Kārlis Podnieks, Līga Aberberga Augškalne, Pēteris Šipkovs, Zigurds Krišāns, Ivars Tāle, Elmārs Tomsons, Ilva Duļevska, Gunta Jakobsone, Edgars Celms, Andris Buiķis, Valdis Tēraudkalns, Aleksandrs Adamovičs, Jānis Spīgulis, Fēlikss Sadirbajevs, Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts", SIA „Lietišķo pētījumu aģentūra „Nikolo grupa””, Maija Burima, Indriķis Muižnieks, Edgars Kasalis, Olģerts Lielausis, Elmārs Blūms, Jānis Ernests Freibergs, Jurijs Geļfgats, Andrejs Šiško, Andrejs Spektors, Galina Teliševa, Uldis Stirna, Juris Vanags, Uldis Viesturs, Aleksandrs Jemeļjanovs, Inese Zītare, Jānis Mičulis, Ilze Beverte, Vitauts Tamužs, Georgijs Portnovs, Valerijs Poļakovs, Vairis Štrauss, Māris Daugavietis, Jānis Vigovskis, Raimonds Valters, Audris Kalniņš, Ligita Melece, Kārlis Freivalds, Juris Vīksna, Dace Skrastiņa, Liene Nikitina - Zake, Viesturs Baumanis, Bruno Andersons, Arnis Treimanis, Oļģerts Nikodemus, Kārlis Čerāns, Imants Baumanis, Dainis Ruņģis, Arta Kronberga, Tālis Gaitnieks, Jānis Cepītis, Ilgmārs Eglītis, Līvija Zariņa, Jānis Kleperis, Baiba Bērziņa, Andris Krūmiņš, Sandris Lācis, Aigars Ekers, Andris Muižnieks, Andris Jakovičs, Laimonis Začs, Modra Murovska, Mihails Bariševs, Indulis Vanags, Iveta Ozolanta, Juta Kroiča, Ilga Urtāne, Ludmila Vīksna, Aivars Vetra, Māra Pilmane, Gita Rēvalde, Gunta Spriņģe, Imants Atis Skrupskis, Agrita Briede, Gints Birzietis, Pēteris Tretjakovs, Immanuels Taivans, Alfrēds Jānis Sīpols, Anna Stafecka, Egons Lavendelis, Valdis Priednieks, Jānis Teteris, Jānis Rimšāns, Armīns Laurs, Indriķis Krams, Inese Kokina, Arvīds Barševskis, Artūrs Škute
Līgumcena: 25 000,00
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
06/03/2009
Rezultātu filtrs
UZ AUGŠU