izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


7
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
92700000-8
Kiberkafejnīcas pakalpojumi.
Cybercafé services
2. pielikums
Sporta pakalpojumi.
Sporting services
2. pielikums
Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citi kultūras pakalpojumi.
Library, archives, museums and other cultural services
2. pielikums
92400000-5
Ziņu aģentūru pakalpojumi.
News-agency services
2. pielikums
Izklaides pakalpojumi.
Entertainment services
2. pielikums
Radio un televīzijas pakalpojumi.
(2) Radio and television services
2. pielikums
Kinofilmu un videofilmu pakalpojumi.
Motion picture and video services
2. pielikums
UZ AUGŠU