izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
90690000-0
Grafīti notīrīšanas pakalpojumi.
Graffiti removal services
pakalpojumi
90680000-7
Pludmales uzkopšanas pakalpojumi.
Beach cleaning services
pakalpojumi
90670000-4
Dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās.
Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas
pakalpojumi
90660000-1
Svina atdalīšanas pakalpojumi.
Deleading services
pakalpojumi
90650000-8
Azbesta novākšanas pakalpojumi.
Asbestos removal services
pakalpojumi
Noteku tīrīšanas un iztukšošanas pakalpojumi.
Gully cleaning and emptying services
pakalpojumi
90630000-2
Ledus tīrīšanas pakalpojumi.
Ice-clearing services
pakalpojumi
90620000-9
Sniega tīrīšanas pakalpojumi.
Snow-clearing services
pakalpojumi
Ielu tīrīšanas un slaucīšanas pakalpojumi.
Street-cleaning and sweeping services
pakalpojumi
UZ AUGŠU