izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Ugunsdzēsēju komandas un glābšanas pakalpojumi.
Fire-brigade and rescue services
2. pielikums
Sabiedriskās drošības, likumības un kārtības nodrošināšanas pakalpojumi.
Public security, law and order services
2. pielikums
Tieslietu pakalpojumi.
Justice services
2. pielikums
Aizsardzības pakalpojumi.
Defence services
2. pielikums
Ārlietas un citi pakalpojumi.
Foreign affairs and other services
2. pielikums
UZ AUGŠU