izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Pētniecības un izstrādes pakalpojumi par drošību un aizsardzības materiāliem.
Research and Development services on security and defence materials
pakalpojumi
73300000-5
Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde.
Design and execution of research and development
pakalpojumi
Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi.
Research and development consultancy services
pakalpojumi
Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi.
Research and experimental development services
pakalpojumi
UZ AUGŠU