izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


6
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Ar programmatūru saistītie pakalpojumi.
Software-related services
pakalpojumi
Sistēmas un atbalsta pakalpojumi.
System and support services
pakalpojumi
Sistēmu analīzes un programmēšanas pakalpojumi.
Systems analysis and programming services
pakalpojumi
Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi.
Custom software development services
pakalpojumi
Sistēmu un tehnisko konsultāciju pakalpojumi.
Systems and technical consultancy services
pakalpojumi
Programmatūras pakešu programmēšanas pakalpojumi.
Programming services of packaged software products
pakalpojumi
UZ AUGŠU