izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Datora dublēšanas un katalogu pārveides pakalpojumi.
Computer back-up and catalogue conversion services
pakalpojumi
Datora audita un testēšanas pakalpojumi.
Computer audit and testing services
pakalpojumi
Datortīkla pakalpojumi.
Computer network services
pakalpojumi
Datoru atbalsta un konsultāciju pakalpojumi.
Computer support and consultancy services
pakalpojumi
Datorsaistītie pakalpojumi.
Computer-related services
pakalpojumi
Interneta pakalpojumi.
Internet services
pakalpojumi
Datu pakalpojumi.
Data services
pakalpojumi
Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi.
Software programming and consultancy services
pakalpojumi
Datortehnikas konsultāciju pakalpojumi.
Hardware consultancy services
pakalpojumi
UZ AUGŠU