izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
51900000-1
Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of guidance and control systems
pakalpojumi
Metāla konteineru uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of metal containers
pakalpojumi
51700000-9
Ugunsdrošības iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of fire protection equipment
pakalpojumi
Datoru un biroja iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of computers and office equipment
pakalpojumi
Ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of machinery and equipment
pakalpojumi
Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of medical and surgical equipment
pakalpojumi
Sakaru iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of communications equipment
pakalpojumi
Mērījumu, kontroles, testēšanas un navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
pakalpojumi
Elektrisko un mehānisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
Installation services of electrical and mechanical equipment
pakalpojumi
UZ AUGŠU