izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


7
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
45237000-7
Skatuves celtniecības darbi.
Stage construction works
būvdarbi
Seguma līdzināšana.
Flatwork
būvdarbi
Lidlauku, skrejceļu un manevrēšanas laukumu būvniecība.
Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces
būvdarbi
Dzelzceļa un trošu transporta sistēmu būvdarbi.
Construction work for railways and cable transport systems
būvdarbi
Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi.
Construction, foundation and surface works for highways, roads
būvdarbi
Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi.
Ancillary works for pipelines and cables
būvdarbi
Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi.
Construction work for pipelines, communication and power lines
būvdarbi
UZ AUGŠU