izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu un aprīkojuma noma, ieskaitot apkalpojošo personālu.
Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
būvdarbi
Ēku celtniecības pabeigšanas darbi.
Building completion work
būvdarbi
Ēku instalācijas darbi.
Building installation work
būvdarbi
Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.
Works for complete or part construction and civil engineering work
būvdarbi
Būvlaukuma sagatavošana.
Site preparation work
būvdarbi
UZ AUGŠU