izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Dažādi vērtējuma un pārbaudes instrumenti.
Miscellaneous evaluation or testing instruments
preces
Ražošanas procesa vadības un tālvadības iekārtas.
Industrial process control equipment and remote-control equipment
preces
Laika reģistratori un līdzīgas ierīces; stāvlaika skaitītāji.
Time registers and the like; parking meters
preces
Optiskie instrumenti.
Optical instruments
preces
Pārbaudes un analīžu aparāti.
Checking and testing apparatus
preces
Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti.
Instruments for checking physical characteristics
preces
Mērinstrumenti.
Measuring instruments
preces
Ģeoloģijas un ģeofizikas instrumenti.
Geological and geophysical instruments
preces
Navigācijas un meteoroloģijas instrumenti.
Navigational and meteorological instruments
preces
UZ AUGŠU