izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


8
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Dažādi iespieddarbi.
Miscellaneous printed matter
preces
Papīra vai kartona reģistri, grāmatvedības uzskaites žurnāli, ātršuvēju vāki, veidlapas un citas drukātās kancelejas preces.
Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery
preces
Tinte.
Ink
preces
Iespiedplates vai cilindri un citas iespieddarbiem izmantojamas iekārtas.
Printing plates or cylinders or other media for use in printing
preces
Markas, čeku veidlapas, banknotes, akciju vērtspapīri, tirdzniecības reklāmas materiāli, katalogi un rokasgrāmatas.
Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals
preces
Pastkartes, apsveikuma kartītes un citi iespieddarbi.
Postcards, greeting cards and other printed matter
preces
Avīzes, laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli.
Newspapers, journals, periodicals and magazines
preces
Grāmatas, brošūras un atgādnes.
Printed books, brochures and leaflets
preces
UZ AUGŠU