izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Iedaļa
Iedaļa nosaukums
Grupa
Grupas nosaukums
MF09-3
Izmantojot gaisa spilvena kuģi
Using hovercraft
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
MF08-0
Izmantojot cepelīnu
Using zeppelin
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
MF07-7
Izmantojot balonu
Using balloon
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
MF06-4
Izmantojot tūristu autobusu
Using coach
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
MF05-1
Izmantojot autobusu
Using bus
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
MF04-8
Izmantojot automobili
Using car
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
MF03-5
Izmantojot speciālus transportlīdzekļus
Using specialised vehicles
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
MF02-2
Izmantojot tramvaju
Using tram
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
MF01-9
Izmantojot gaisa kuģi
Using aircraft
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
ME05-0
Toksisku vielu
Of toxic substances
M
Pārējie apzīmētāji transportam
E
Apzīmētāji speciālu preču transportam
ME04-7
Mākslas objektu
Of artistic objects
M
Pārējie apzīmētāji transportam
E
Apzīmētāji speciālu preču transportam
ME03-4
Līķu
Of corpse
M
Pārējie apzīmētāji transportam
E
Apzīmētāji speciālu preču transportam
ME02-1
Dabasgāzes
Of natural gas
M
Pārējie apzīmētāji transportam
E
Apzīmētāji speciālu preču transportam
ME01-8
Sausu preču bez taras
Of dry bulk goods
M
Pārējie apzīmētāji transportam
E
Apzīmētāji speciālu preču transportam
MD07-5
Izmantojot bruņuautomobili
Using armoured car
M
Pārējie apzīmētāji transportam
D
Apzīmētāji speciālajam transportam
MD06-2
Izmantojot kravas piekabes
Using loading trailers
M
Pārējie apzīmētāji transportam
D
Apzīmētāji speciālajam transportam
MD05-9
Izmantojot mēbeļu pārvadāšanas transportlīdzekļus
Using furniture-removal vehicles
M
Pārējie apzīmētāji transportam
D
Apzīmētāji speciālajam transportam
MD04-6
Izmantojot konteineru transportlīdzekļus
Using container vehicles
M
Pārējie apzīmētāji transportam
D
Apzīmētāji speciālajam transportam
MD03-3
Izmantojot transportlīdzekļus, kas pielāgot precēm bez taras
Using vehicles adapted for bulk goods
M
Pārējie apzīmētāji transportam
D
Apzīmētāji speciālajam transportam
MD02-0
Izmantojot cisternu transportlīdzekļus
Using tanker vehicles
M
Pārējie apzīmētāji transportam
D
Apzīmētāji speciālajam transportam
MD01-7
Izmantojot furgonus ar saldējamo iekārtu
Using refrigerated vehicles
M
Pārējie apzīmētāji transportam
D
Apzīmētāji speciālajam transportam
MB04-4
Ātrgaitas
High speed
M
Pārējie apzīmētāji transportam
B
Transportlīdzekļa pazīmes
MB03-1
Zemjūras
Subsea
M
Pārējie apzīmētāji transportam
B
Transportlīdzekļa pazīmes
MB02-8
Ar stūri labajā pusē
Right-hand-drive
M
Pārējie apzīmētāji transportam
B
Transportlīdzekļa pazīmes
MB01-5
Ar stūri kreisajā pusē
Left-hand-drive
M
Pārējie apzīmētāji transportam
B
Transportlīdzekļa pazīmes
MA14-3
Kuģiem
For boats
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA13-0
Ūdensceļiem
For waterways
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA12-7
Pilsētas transportam
For urban transport
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA11-4
Transportlīdzekļiem
For vehicles
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA10-1
Izmantošanai lidostās
For use in airports
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA09-8
Transportā
For transport
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA08-5
Izmantošanai dzelzceļā
For railway use
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA07-2
Mehāniskajiem transportlīdzekļiem
For motor vehicles
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA06-9
Rūpnieciskiem transportlīdzekļiem
For industrial vehicles
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA05-6
Civilās aviācijas lidmašīnām
For civil aircraft
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA04-3
Automašīnām
For cars
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA03-0
Autobusiem
For buses
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA02-7
Lidmašīnu apkalpēm
For aircraft crews
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
MA01-4
Lidmašīnām
For aircraft
M
Pārējie apzīmētāji transportam
A
Apzīmētāji noteiktam transportlīdzekļa veidam
LA55-5
Izmantošanai veterinārijā
For veterinary use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
UZ AUGŠU