izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


903
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Iedaļa
Iedaļa nosaukums
Grupa
Grupas nosaukums
QB17-7
Par mazgadīgo tiesībām
For juvenile justice law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB16-4
Par tiesībām diskriminācijas vai vajāšanas jautājumos
For discrimination or harassment law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB15-1
Par krimināltiesībām
For criminal law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB14-8
Par sociālajām tiesībām
For social law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB13-5
Par fiskālajām tiesībām
For taxation law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB12-2
Par imigrācijas tiesībām
For immigration law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB11-9
Par darba tiesībām
For employment law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB10-6
Par reģionālajām tiesībām
For regional law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB09-3
Par valsts tiesībām
For national law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB08-0
Par starptautiskajām tiesībām
For international law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB07-7
Par publiskajām tiesībām
For public law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB06-4
Par privāttiesībām
For private law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB05-1
Par administratīvajam tiesībām
For administrative law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB04-8
Par konkurences tiesībām
For competition law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB03-5
Par uzņēmējdarbības tiesībām
For company law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB02-2
Par tirdzniecības tiesībām
For trade law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB01-9
Par līgumtiesībām
For contract law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QA13-4
Izstādēm
For exhibitions
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA12-1
Konferencēm
For conferences
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA11-8
Pasākumiem
For events
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA10-5
Gadatirgiem
For fairs
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA09-2
Reklāmai, Izmantojot kuponus
For advertising by means of coupons
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA08-9
Reklāmai, izmantojot plakātus
For advertising on posters
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA07-6
Reklāmai žurnālos
For advertising in magazines
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA06-3
Reklāmai laikrakstos
For advertising in newspapers
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA05-0
Reklāmai kino
For advertising in cinemas
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA04-7
Reklāmai internetā
For advertising on the Internet
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA03-4
Reklāmai televīzijā
For advertising on television
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA02-1
Reklāmai radio
For advertising on radio
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
QA01-8
Reklāmai radio un televīzijā
For broadcast avertising
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
A
Reklāmas pakalpojumi
PB06-3
Bez operatora
Without operator
P
Nomas pakalpojumi
B
Apkalpes, vadītāja vai operatora pakalpojumi
PB05-0
Ar operatoru
With operator
P
Nomas pakalpojumi
B
Apkalpes, vadītāja vai operatora pakalpojumi
PB04-7
Bez šofera
Without driver
P
Nomas pakalpojumi
B
Apkalpes, vadītāja vai operatora pakalpojumi
PB03-4
Ar šoferi
With driver
P
Nomas pakalpojumi
B
Apkalpes, vadītāja vai operatora pakalpojumi
PB02-1
Bez apkalpes
Without crew
P
Nomas pakalpojumi
B
Apkalpes, vadītāja vai operatora pakalpojumi
PB01-8
Ar apkalpi
With crew
P
Nomas pakalpojumi
B
Apkalpes, vadītāja vai operatora pakalpojumi
PA03-3
Pirkumnoma
Hire-purchase
P
Nomas pakalpojumi
A
Nomas pakalpojumi
PA02-0
Noma/īre
Lease
P
Nomas pakalpojumi
A
Nomas pakalpojumi
PA01-7
Noma
Hire
P
Nomas pakalpojumi
A
Nomas pakalpojumi
MF10-6
Izmantojot piepūšamo laivu
Using zodiac
M
Pārējie apzīmētāji transportam
F
Izmantojot transportlīdzekli
UZ AUGŠU