izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


903
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Iedaļa
Iedaļa nosaukums
Grupa
Grupas nosaukums
RC04-0
Komunikācijas tehnoloģijā
In communication technology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
C
Tehnoloģiju pētniecība
RC03-7
Datortehnoloģijā
In computer technology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
C
Tehnoloģiju pētniecība
RC02-4
Kosmosa tehnoloģijā
In space technology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
C
Tehnoloģiju pētniecība
RC01-1
Aviācijas un kosmosa tehnoloģijā
In aerospace technology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
C
Tehnoloģiju pētniecība
RB21-0
Plānveida ekonomikā
For planned economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB20-7
Tirgus ekonomikā
For market economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB19-4
Privātajā ekonomikā
For private economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB18-1
Publiskajā ekonomikā
For public economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB17-8
Ekonomiskajā prognozēšanā
For economic forecasting
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB16-5
Inovāciju ekonomikā
For innovation economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB15-2
Ārvalstu valūtas maiņas ekonomikā
For foreign exchange economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB14-9
Monetārajā ekonomikā
For monetary economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB13-6
Ekonometrijā
For econometrics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB12-3
Apdrošināšanas ekonomikā
For insurance economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB11-0
Banku ekonomikā
For banking economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB10-7
Ģeogrāfiskajā ekonomikā
For geographical economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB09-4
Reģionālajā ekonomikā
For regional economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB08-1
Valsts ekonomikā
For national economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB07-8
Starptautiskajā ekonomikā
For international economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB06-5
Tirdzniecības ekonomikā
For trade economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB05-2
Regulēšanas ekonomikā
For regulatory economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB04-9
Konkurences ekonomikā
For competition economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB03-6
Rūpniecības ekonomikā
For industrial economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB02-3
Makroekonomikā
For macro-economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RB01-0
Mikroekonomikā
For micro-economics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
B
Ekonomikas pētniecības pakalpojumi
RA16-4
Dermatoloģijā
In dermatology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA15-1
Uroloģijā
In urology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA14-8
Neiroloģijā
In neurology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA13-5
Toksikoloģijā
In toxicology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA12-2
Fizioloģijā
In physiology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA11-9
Oftalmoloģijā
In ophthalmology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA10-6
Imunoloģijā
In immunology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA09-3
Ģenētikā
In genetics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA08-0
Epidemioloģijā
In epidemiology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA07-7
Embrioloģijā
In embryology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA06-4
Patoloģijā
In pathology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA05-1
Anatomijā
In anatomy
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA04-8
Kardioloģijā
In cardiology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA03-5
Biomedicīnā
In biomedical
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
RA02-2
Bakterioloģijā
In bacteriology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
UZ AUGŠU