MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

EIROPAS SAVIENĪBA

Šajā sadaļā mēs piedāvājam:

  • piekļūt Eiropas Savienības portālam – EUROPA

http://europa.eu.int/ - Eiropas Savienības portāls nodrošina jaunāko informāciju par Eiropas Savienības (ES) lietām, tai skaitā, informāciju par publisko iepirkumu ES. Informācijas lietotāji šeit var iepazīties ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu vai normatīvajiem aktiem, kas ir projekta stadijā, piekļūt katras ES institūcijas mājas lapai un uzzināt par ES darbības plāniem.

  • Iepazīties ar ES likumdošanu publisko iepirkumu jomā

Publiskos iepirkumus reglamentē ES publiskā iepirkuma direktīvas, regulas un tiem ir saistošas Eiropas Kopienas (EK) tiesības. Ar sīkāku informāciju attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem Eiropas Savienībā - publisko līgumu piešķiršanas procedūrām, pārskatīšanas procedūrām, elektronisko iepirkumu un publiskajām - privātajām partnerattiecībām un veidlapām, kuras jāaizpilda var iepazīties šeit un kopsavilkumu par ES tiesību aktiem var iepazīties šeit.

  • Iepazīties ar informāciju par EK sankcijām pret dalībvalstīm

Ja dalībvalstis neievēro ES tiesību aktus publisko iepirkumu jomā un EK konstatē pārkāpumus, tad Eiropas Komisija uzsāk pārkāpuma procedūru pret attiecīgo dalībvalsti. Ar aktuālo informāciju par pārkāpumiem uzsāktajām pārkāpumu procedūrām var iepazīties šeit.

  • Informējam, ka:

ES regulas un direktīvas, kas ir saistītas ar publisko iepirkumu jomu ir pieejamas IUB mājas lapas sadaļā "Tiesību akti".