MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

IT iepirkumi

Iepirkumu uzraudzības birojs ir sācis sadarbību ar nozaru asociācijām, lai pilnveidotu atsevišķu nozaru iepirkumu kvalitāti un sniegtu pasūtītājiem ieteikumus un skaidrojumus, kā novērst būtiskākās problēmas attiecīgo nozaru iepirkumos. Viena no šādām jomām ir programmatūras izstrādes un informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi.

Šis dokuments ir vadlīnijas informācijas tehnoloģiju jomas publisko iepirkumu veikšanai un ir orientēts uz programmatūras izstrādes iepirkumiem.

Vadlīnijas izstrādātas Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) IT pārvaldības un labās prakses darba grupā, piedaloties Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta speciālistiem, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) un publiskā sektora pasūtītāju pārstāvjiem.

Vadlīnijas kā informatīvs materiāls ir paredzētas publiskā sektora pasūtītājiem, kuri organizē programmatūras izstrādes vai informācijas sistēmu uzturēšanas iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka šīm vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.

 

Acrobat Reader fails 30.07.2014. Labās prakses vadlīnijas iepirkumiem IT jomā

Acrobat Reader fails

25.05.2012.

Labās prakses vadlīnijas iepirkumiem IT jomā

 

"Problēmsituācijas un ieteikumi IT iepirkumu jomā" izstrādājusi Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA), piesaistot Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta speciālistus. Šis dokuments satur ieteikumus atsevišķu problemātisku situāciju risināšanai informācijas tehnoloģijas jomas iepirkumos.

 

Acrobat Reader fails 20.06.2012.

Problēmsituācijas un ieteikumi IT iepirkumu jomā

semināra “Informācijas tehnoloģiju iepirkumi – problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”, kas norisinājās 2012.gada 5.jūlijā, prezentācijas pieejams ŠEIT